Dokumenty potrzebne do pogrzebu

Kolejność załatwiania spraw związanych z pogrzebem

w parafii Św. Krzyża i M. B. Nieustającej Pomocy

Tarnowie-Krzyżu

 

W przypadku śmierci osoby, której pogrzeb ma odbyć się na cmentarzu parafialnym

w Tarnowie – Krzyżu,

należy skontaktować się telefonicznie z Zarządcą Cmentarza - 504 944 156

 

W celu ustalenia daty i godziny pogrzebu należy osobiście lub telefonicznie zgłosić się

do  kancelarii parafialnej przy ul. Krzyskiej 112

Telefon : 14 625 12 78

 

Dokumenty, które należy przedstawić w kancelarii:

  1. Karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

  2. Zgoda wydana przez Urząd Stanu Cywilnego na pochowanie ciała (w przypadku kiedy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest dodatkowe zezwolenie uprawnionego organu do pochowania ciała).

  3. Informacja o przyczynie zgonu, wydana przez lekarza lub szpital.

  4. Dokument określający prawo do miejsca pochówku (ważna karta mogilna).

  5. Podanie adresu i numeru telefonu kontaktowego.