Dokumenty potrzebne do pogrzebu

Kolejność załatwiania spraw związanych z pogrzebem

w parafii Św. Krzyża i M. B. Nieustającej Pomocy

Tarnowie-Krzyżu

 

Śmierć osoby, której pogrzeb ma odbyć się na cmentarzu parafialnym

w Tarnowie – Krzyżu,

należy zgłosić telefonicznie i osobiście w kancelarii parafialnej przy ul. Krzyskiej 112

w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu

Telefon : 14 625 12 78

 

Dokumenty, które należy przedstawić w kancelarii:

  1. Karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

  2. Zgoda wydana przez Urząd Stanu Cywilnego na pochowanie ciała (w przypadku kiedy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest dodatkowe zezwolenie uprawnionego organu do pochowania ciała).

  3. Informacja o przyczynie zgonu, wydana przez lekarza lub szpital.

  4. Dokument określający prawo do miejsca pochówku (karta mogilna).

  5. Potwierdzenie opłat dokonanych w biurze rachunkowym.

  6. Podanie adresu i numeru telefonu kontaktowego.

 

Dokonanie opłat

Biuro Rachunkowe Spectrum ul. Ks. A. Kmiecika 21

Telefon : 14 625 01 04 lub 660 695 340

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 16:30