Komunikat o pracach i planach 2017-2018

Informacja o działalności Zarządu Cmentarza

w parafii Św. Krzyża i MB Nieustającej Pomocy

w Tarnowie-Krzyżu

Z uchwały Rady Parafialnej w skład Zarządu Cmentarza Parafialnego, przy parafii Św. Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wchodzą: ks. proboszcz Zdzisław Puścizna, p. Andrzej Cierpich, p. Jan Czosnek, p. Andrzej Sasak i Zarządca Cmentarza p. Ryszard Czub. Księgowością cmentarza zajmuje się Biuro Rachunkowe „Spectrum” p. Izabela Maj przy ul. Ks. A. Kmiecika 21.

W 2017 roku
 1. Wykonano schody wraz z pochylnią od kaplicy - strona południowa 18m.

 2. Przebudowa chodnika od kaplicy – strona wschodnia 60m.

 3. Wykonano kanalizację burzową i ściekową, oraz doprowadzono wodę do kaplicy.

 4. Wykonano plac pod kosze.

 5. Budowa murku oporowego przy ogrodzeniu i chodnika od ul. Krzyskiej 15m.

 6. Usunięcie częściowe drzewostanu.

 7. Budowa wjazdu i chodnika od ul. ks. A. Kmiecika 150m2

 8. Przebudowa chodnika od pomnika – strona wschodnia 140m

 9. Budowa łącznika chodników i schodów w sektorach D-H 25m.

 10. Przebudowa bramki od strony parking - wschód.

 11. Poprawienie estetyki Pomnika Ofiar.

 12. Budowa nagrobka upamiętniającego tragiczną śmierć 5 dzieci z 1935 roku.

 13. Zakup do kaplicy : 3 ornatów i 1 kapy, 2 obrusów, patery na komunikanty, 3 grzejników i 2 wentylatorów

 14. Przebudowa chodnika od dzwonnicy w kierunku ul. Krzyskiej 81m.

 15. Wykonanie nowych schodów środkowych 16m.

 16. Wykonanie nowych schodów przy ogrodzeniu od ul. Krzyskiej z wyprostowaniem części ogrodzenia 81m.
 17. Wykonanie odwodnienia chodnika od pomnika w kierunku wschodnim 75m.
 18. Poprawienie nawierzchni na drodze transportowej „asfaltowej”
 19. Wykonanie dwóch piwniczek pojedynczych do dyspozycji cmentarza
W 2018 roku
 1. Wdrożenie programu do obsługi cmentarza.
 2. Uzupełnienie drzewostanu-nakaz ochrony środowiska do 30 04 2018r
 3. Wykonanie pomieszczenia z urządzeniami sanitarnymi w kaplicy
 4. Wykonanie grobowca-piwniczki na Mogiłę Zbiorową

W dalszej perspektywie

 1. Plac przy kaplicy ok.100m2.
 2. Droga dojazdowa dł.110m.
 3. Przebudowa bramy wjazdowej.
 4. Wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. ks. A. Kmiecika 140m.
 5. Budowa ściany segmentowej do składania urn.

 6. Wykonanie nowego zejścia do chodnika w sektorze F