Zakres prac i obowiązków dla grabarza – oferta na 2019

Oferta na 2019 r.

Średnio w ostatnich latach to 60 pogrzebów rocznie

Zakres prac i obowiązków dla grabarza

Lp.

Nazwa czynności

I

Czynności przygotowawcze

1

Otwarcie płyt; ozdobnej i sanitarnej

2

Przewietrzenie grobowca

3

Odebranie i ustawienie trumny w grobowcu

II

Prace po pogrzebie

1

Założenie płyt; ozdobnej i sanitarnej

2

Ułożenie wieńców i wiązanek

3

Odkażenie narzędzi

4

Zakup pianki montażowej i środków do odkażania

I11

Czynności związane z przygotowaniem i wykopaniem mogiły ziemnej

1

Przygotowanie miejsca na wykopaną ziemię, zabezpieczenie sąsiednich grobów

2

Wykopanie grobu na odpowiednią głębokość

3

Zabezpieczenie i pilnowanie wykopanego grobu

4

Zasypanie i uformowanie mogiły

5

Ustawienie krzyża, ułożenie wieńców i wiązanek
Do obowiązku grabarza należy również utrzymanie porządku na cmentarzu (koszenie , opryskiwanie, zamiatanie, grabienie liści, likwidacja dzikich wysypisk, odśnieżanie ). Dodatkowe wynagrodzenie za prace:  Ekshumacja z grobu ziemnego do grobowca 1 osoby-700zł, następna 500zł / Ekshumacja z grobowca do grobowca 1 osoby 500zł, następna 400zł / Komasacja szczątków 400zł od osoby / Likwidacja nagrobka murowanego i utylizacja 200-400zł.  W sytuacjach nie opisanych decyzje podejmuje Zarząd Cmentarza  

Ofertę należy złożyć do 5-12-2018 r. do Zarządcy Cmentarza