Dekret Biskupa w sprawie udzielenia dyspensy 11 listopada

Kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom duszpasterzy, na mocy kan. 87 § 1 KPK udzielam wszystkim Wiernym diecezji tarnowskiej i osobom przebywającym na terenie diecezji (por. kan. 91 KPK) dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 11 listopada br. W dniu Narodowego Święta Niepodległości, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa. Wszystkich korzystających z dyspensy zachęcam do modlitwy w intencji Ojca Świętego i do praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z pasterskim błogosławieństwem + Andrzej Jeż Biskup Tarnowski