INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 8 – 14 VII 2019 r.

Poniedziałek 8.07.2019 r. 6.30 1. + Władysława(ona) Prejer – w r. śm.
18.00 1. ++ Salomea, Franciszek, Anna, Janusz Śliz
   
    Wtorek 9.07.2019 r.   6.30 1. + Irena Konarska – od rodz. Wielgusów + Irena Konarska – od koleżanki Krystyny (poza)
  18.00 1. ++ Maria, Ludwik, Kazimierz, Karolina, Józef, Zofia, Olga, Stefania, Tadeusz Płachta, ++ Ludwik, Genowefa, Mieczysław Duda
   
Środa 10.07.2019 r. 6.30 1. ++ Flawia, Józef Bania – w 6 r. śm. 2. + Leon Wrona – w 7 dz. po śm.
18.00 1. O łaski dla Członkiń Róży Janiny Krzyżak i ich rodzin
   
Czartek 11.07.2019 r. 6.30 1. O bł. Boże i opiekę MB dla Alicji, Marka i całej rodziny
18.00 1. W 50 r. ślubu Józefy i Tadeusza Wrażeń – z podz. i pr.
   
Piątek 12.07.2019 r. 6.30 1. ++z rodz. Dobków, Górników, Kałużów i ++Czyśćcowe
18.00 1. MSZA ŚWIĘTA DO MIŁOSIEDZIA BOŻEGO
   
Sobota 13.07.2019 r. 6.30 1. ++ Maria, Jan Pisz
18.00 1. MSZA ŚWIĘTA NA CMENTARZU
   
      Niedziela 14.07.2019 r.   7.00 1. O łaski dla Członkiń Róży Marii Słowik i ich rodzin
9.00 1. ++ Stefania(ona), Teofil Górka
10.30 1. + Jan Schab – w 28 r. śm.
12.00 1. + Krystyna Knurowska
18.00 1. W intencji Parafian