Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnowie prowadzi zapisy na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej.

Szkoła zapewnia: naukę w oddziałach liczących maksymalnie 14 uczniów, codzienną naukę języka angielskiego – 5 godzin w tygodniu, od klasy czwartej dodatkowo język niemiecki, po zakończonych lekcjach opiekę świetlicy do godziny 17- tej, w ramach której organizowane są zajęcia dodatkowe oraz czas na odrabianie zadań domowych. W szkole mieści się kaplica, w której uczniowie uczestniczą w nabożeństwach i Mszach św. w ramach świąt państwowych i kościelnych. Uczniowie są objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i duszpasterską. Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły: Tarnów ul. Warzywna 3 w godz. 8.00 – 15.00. Więcej informacji znajduje się na ulotkach i na stronie szkoły.

Katarzyna Duraj – dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowe w Tarnowie