Od niedzieli z nowym proboszczem

W związku z przejściem na emeryturę obecnego proboszcza Ks. mgr Zdzisława Puściznę z dniem 11 sierpnia 2018 roku decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża nowym proboszczem od tego dnia zamianowany został Ks. mgr lic. Jacek Olszak dotychczasowy proboszcz parafii Wilkowiska. Z chwilą protokolarnego przejęcia z rąk Ks. Proboszcza mgr Zdzisława Puścizny w obecności Księdza Dziekana Dekanatu Tarnów Północ, kancelarii parafialnej oraz majątku kościelnego będzie zarządzał parafią pod wezwaniem Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie – Krzyżu w sprawach duchowych i materialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnego i diecezjalnego prawa kościelnego. Posługę rozpocznie w najbliższą niedzielę 12 sierpnia.

Równocześnie Ks. Biskup Ordynariusz dziękuje odchodzącemu na emeryturę dotychczasowemu proboszczowi Ks. mgr Zdzisławowi za gorliwa i sumienną pracę duszpasterską w parafii Św. Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w parafiach gdzie wcześniej pracował jako wikariusz i proboszcz budowniczy Kościoła w Buchcicach. Na dalsze lata kapłańskiego posługiwania życzy wielu łask Bożych i serca błogosławi.