OGŁOSZENIA DODATKOWE

  • W czasie Wielkiego Postu wielu z nas podejmuje trud dowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie Bogu za nasze grzechy i za grzechy naszych bliźnich. Powstrzymajmy się od spożywania napojów alkoholowych, jako wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa. Jakże wielkim cierpieniem na naszym życiu, nie tylko jednostek, ale i całego społeczeństwa, kładzie się ten grzech i jego opłakane skutki. Można też uczynić inne postanowienia na ten szczególny czas. Niech to będzie nasz dar dla Jezusa Cierpiącego. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na ołtarzu Serca Pana Jezusa znajduje się Księga Trzeźwości. Zachęcamy do wpisywania się do niej, by wytrwać w trzeźwości przynajmniej przez jakiś okres.
  • W imieniu Caritas naszej diecezji zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem o przekazania 1% należnego podatku na cele realizowane właśnie przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Przypominamy, że podobnie jak w roku ubiegłym wystarczy na zeznaniu podatkowym PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nr KRS naszej Caritas (0000211791) oraz kwotę przekazywanego 1% podatku; można tez wpisać w odpowiedniej rubryce „cel szczegółowy”.

Na stronie internetowej Caritas (www.tarnow.caritas.pl) znajduje się gotowy bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Zachęcamy gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.

  • Narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przypominamy, o wcześniejszym zarezerwowaniu terminu ślubu w kancelarii parafialnej. Już są rezerwacje na przyszły 2018 rok. Ci którzy zarezerwowali termin ślubu proszeni są o potwierdzenie rezerwacji i zgłoszenie się w kancelarii przynajmniej 3 miesiące wcześniej. Przypominamy też o obowiązku uczestniczenia w Kursie Przedmałżeńskim. Obecnie taki Kurs jest prowadzony przy Katedrze i w Parafii Dobrego Pasterza.
  • Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie zaprasza młodzież do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleniowej w klasie II i III Gimnazjum z jednoczesnym przysposobieniem do pracy oraz na poziomie 3-letniej branżowej szkoły I – go stopnia w różnych specjalnościach. CKiW zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, przywileje pracownika młodocianego (comiesięczne wynagrodzenie, ubezpieczenie, urlop) oraz miejsca nauki w szkole i miejsca zajęć praktycznych. Szczegóły oferty na stronie internetowej tarnowskiego Centrum oraz facebooku.