PODZIĘKOWANIE ZA ORGANIZACJĘ KWESTY NA CMENTARZACH NA RZECZ SEMINARIUM ORAZ ZŁOŻONE OFIARY

Przewielebny Księże Proboszczu, Czcigodni Księża, Drodzy Bracia i Siostry,

„Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek”.  Zgodnie z cytowanymi słowami św. Jana Pawła II mamy w pamięci i sercu troskę oraz dobroć, której doświadczamy na co dzień ze strony wszystkich cichych dobroczyńców Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W sposób szczególny dziękujemy dzisiaj organizatorom kwesty na rzecz naszego Seminarium na cmentarzach oraz wszystkim ofiarodawcom. Wszystkim wypowiadamy naszą wdzięczność serdecznym „Bóg zapłać!”. W imieniu całej seminaryjnej Wspólnoty zapewniam o naszej wdzięcznej pamięci w modlitwie, zwłaszcza poprzez składaną codziennie w intencjach naszych dobroczyńców ofiarę Mszy świętej.

Z braterską więzią w Chrystusie – ks. Andrzej Michalik Rektor Tarnów, 4 listopada 2016 roku