Porządek kolędy 27- 30 XII 2018

Czwartek – 27 grudnia od godz. 9.00

I ksiądz: ul. Nowodąbrowska od ul. Komunalnej z przyległymi (bez Majchra) w

kierunku Lisiej Góry

II ksiądz: ul. Sarnia, ul. Wilcza i ul. Trzcinowa (tzw. Partuły) oraz ul. Nowodąbrowska od Lisiej Góry w stronę centrum

III ksiądz: ul. Nowodąbrowska od Lisiej Góry numery parzyste od 256 do 220

IV ksiądz: ul. Majchra od ul. Komunalnej

Piątek – 28 grudnia od godz. 9.00

I ksiądz: ul. Wiśniowa do Krzyskiej z ul. Jagodową i ul. Bajkową

w stronę ul. Nowodąbrowskiej

II ksiądz: ul. Nowodąbrowska od Shell w stronę ul. Komunalnej z przyległymi

i ul. Chełmońskiego od początku

III ksiądz: ul. Wiśniowa od ul. Nowodąbrowskiej w stronę ul. Krzyskiej

z ul. Harasymowicza i z ul. Nowodąbrowskiej numery 284, 284a, 284b, 284c

IV ksiądz: ul. Nowodąbrowska od ul. Komunalnej z przyległymi w stronę Shell

i ul. Chełmońskiego od końca do numerów 16 i 15

Sobota – 29 grudnia od godz. 9.00 I ksiądz: ul. Krzyska nr 206 i 208 oraz ul. Wiśniowa od Krzyskiej (w stronę Bażanciarni)

II ksiądz: ul. Krzyska od Pawęzowa (obie strony) do ul. Wiśniowej oraz Krzyska 173

i ul. Kalinowa od ul. Krzyskiej

III ksiądz: ul. Wiśniowa od Bażanciarni do ul. Krzyskiej

Niedziela – 30 grudnia od godz. 14.00

I ksiądz: ul. Krzyska nry parzyste od 200 do 180

II ksiądz: ul. Platanowa i ul. Sosnowa

III ksiądz: ul. Krzyska nr 157 i 159 oraz ul. Jodłowa, ul. Świerkowa, ul. Bukowa