Porządek kolędy od 2 do 8 stycznia 2018 r.

Wtorek – 02 stycznia od godz. 16.00
I ksiądz:ul. Majchra od ul. Komunalnej II ksiądz:ul. Majchra od ul. Mehoffera III ksiądz:ul. Nowodąbrowska od Lisiej Góry 230 do 220  
Środa – 03 styczniaod godz. 16.00
I ksiądzul. Przyjazna, ul. św. Ojca Pio i ul. Reisinga od końca II ksiądz: ul. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Nowodąbrowskiej III ksiądz: ul. Nowodąbrowska od nr 162 (od ul. Modrzejewskiej) do nr 212a (do ul. Matki Teresy z Kalkuty)  
Czwartek – 04 styczniaod godz. 16.00
I ksiądz :ul. Szuszkiewicza od ul. Nowodąbrowskiej II ksiądz: ul. Nowodąbrowska od ul. Modrzejewskiej (nr 160) w stronę centrum z ul. Ordonówny  
Niedziela – 07 stycznia od godz. 14.00
I ksiądz: ul. Dunikowskiego od ul. Modrzejewskiej II ksiądz: ul. Bogusławskiego od ul. Modrzejewskiej z ul. Siemaszkowej III ksiądz: ul. Nowodąbrowska od ul. Ks. Kmiecika z ul. Jesionową (przy ul. Nowodąbrowskiej) i z ul. Bogusławskiego nr 13  
Poniedziałek – 08 stycznia od godz. 16.00
I ksiądz: ul. Osterwy od końca w stronę ul. Nowodąbrowskiej II ksiądz: ul. Leszczyńskiego od ul. Nowodąbrowskiej III ksiądz: ul. Kiepury