PORZĄDEK KOLĘDY od 2 do 9 STYCZNIA 2017 r.

 

Poniedziałek – 02 stycznia I ksiądz (od 16.00): ul. Matki Teresy z Kalkuty II ksiądz (od 15.30): ul. Nowodąbrowska od nr 162 (od ul. Modrzejewskiej do nr 212a (do ul. Matki Teresy z Kalkuty) III ksiądz (od 15.30): ul. Przyjazna i ul. Reisinga od końca   Wtorek – 03 stycznia od godz. 15.30 I ksiądz: ul. Szuszkiewicza od końca II ksiądz: ul. Nowodąbrowska od ul. ks. Kmiecika z ul. Jesionową (przy ul. Nowodąbrowskiej) i z ul. Bogusławskiego nr 13 III ksiądz: ul. Nowodąbrowska od ul. Modrzejewskiej (nr 160) w stronę centrum z ul. Ordonówny   Środa – 04 stycznia od godz. 15.30 I ksiądz: ul. Kiepury II ksiądz: ul. Osterwy od końca III ksiądz: ul. Zelwerowicza i ul. Nowodąbrowska nr 144a i 142b   Czwartek – 05 stycznia od godz. 15.30 I ksiądz: ul. Modrzejewskiej od ul. Krzyskiej II ksiądz: ul. Modrzejewskiej od ul. Nowodąbrowskiej   Sobota – 07 stycznia od godz. 9.00

I ksiądz: ul. Schillera od ul. Nowodąbrowskiej z ulicami Bodo i Kurnakowicza

II ksiądz: ul. Schillera od ul. Solskiego z ulicami Smosarskiej i Adwentowicza

Niedziela – 08 stycznia od godz. 14.00 I ksiądz: ul. Bogusławskiego od ul. Modrzejewskiej z ul. Siemaszkowej II ksiądz: ul. Jaracza od ul. Krzyskiej III ksiądz: ul. Jaracza od ul. Nowodąbrowskiej   Poniedziałek – 09 stycznia I ksiądz (od 16.00): ul. Leszczynowa, Gruszkowa, ul. Krzyska nr 98, 96a oraz ul. Pochyła, ul. Skryta i ul. Szklana 15a II ksiądz (od 15.30): ul. Dunikowskiego od ul. Modrzejewskiej III ksiądz (od 15.30): ul. Olchowa