INFORMACJE DUSZPASTERSKIE, NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, (12.01.2020).

 • Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, do święta Matki Bożej Gromnicznej.

 • Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni i komunii z Panem Bogiem.

 • Zapraszamy w dniu dzisiejszym na Jasełka, które odbędą się bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 10:30, zostały one przygotowane przez dzieci z DSM, chórku i ministrantów.

 • Zapraszamy na Koncert Kolęd w domu katechetycznym w dniu dzisiejszym o godz. 16:30, został on przygotowany przez uczniów z naszej szkoły pod opieką Pani Grabowskiej.

 • W piątek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu.

 • W dniach od 18 do 25 stycznia będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 • Dziękujemy członkom grup parafialnych za wzięcie udział w spotkaniu opłatkowym w ubiegłą niedzielę, dziękujemy wszystkim za organizację spotkania. Bóg zapłać.

 • Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnym kolędowaniu w Uroczystość Trzech Króli, dziękujemy panu Organiście i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Bóg zapłać.

 • W najbliższą środę serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie Seniorów naszej Parafii w domu katechetycznym. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

 • Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w adoracji i dniu skupienia w miniony piątek. Bóg zapłać.

 • Młodzież dziękuje za ofiary złożone przy okazji nabywania kompletów do poświęcenia na Trzech Króli. Dochód jest przeznaczony na wyjazd Krzyskiej Grupy Młodzieżowej.

 • Dziękujemy dzieciom, młodzieży i opiekunom za podjęcie wysiłku i kolędowanie na rzecz misji, dziękujemy wszystkim, którzy datkami wsparli dzieci w krajach misyjnych.

 • Serdecznie zapraszamy do włączenie się w modlitwę Róż Różańcowych. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do zelatorów i zelatorek lub do zakrystii.

 • Dziękujemy za złożone ofiary w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne. Bóg zapłać. Dziękujemy za wpłaty na konto i ofiary w kopertach a także za dzisiejsze ofiary.

 • Pragniemy podziękować członkom Stowarzyszenia "PRZYSTAŃ JPII", które opiekuje się i kieruje działalnością domu katechetycznego za zakup na wyposażenie domu serwisu obiadowo-kawowego na 50 osób i 25 nowych krzesełek. Bóg zapłać.

 • Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wczoraj pracowały przy porządkowaniu strychu nad zakrystią. Bóg zapłać.

 • Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

Plan kolędy jest następujący:

Wtorek – 14 stycznia od godz. 15.30

I ksiądz: ul. Krzyska od numeru 81 i ul. Woszczerowicza

II ksiądz: ul. Krzyska od ul. Jaracza z ul. Studnickiego i Morelową

III ksiądz: ul. Krzyska od ul. Fałata do ul. Modrzejewskiej z ul. Gierymskich i ul. Wyczółkowskiego

Środa – 15 stycznia od godz. 15.30

I ksiądz: ul. Spokojna nry 57 i 59a i 59c oraz ul. Chryzantemowa

II ksiądz: ul. Krzyska od numeru od 103 i ul. Węgrzyna

III ksiądz: ul. Stalowa od końca i z ul. Krzyskiej nry 70 – 78a

Czwartek – 16 stycznia od godz. 15.30

I ksiądz: ul. Olchowa

II ksiądz: ul. Leszczynowa, Gruszkowa, ul. Krzyska nr 98, 96a oraz ul. Pochyła, ul. Skryta i ul. Szklana 15a

III ksiądz: ul. Krzyska nry 90 – 80 oraz ul. Szklana

Piątek – 17 stycznia od godz. 15.30

I ksiądz: ul. Cytrynowa i ul. Pomarańczowa

II ksiądz: ul. Migdałowa (od figurki) i ul. Żurawia

Sobota – 18 stycznia od godz. 9.00

I ksiądz: ul. Ćwiklińskiej od ul. Solskiego

II ksiądz: ul. Krzyska nry parzyste od 144b do 178

III ksiądz: ul. Traktorowa (od końca) i ul. Krzyska w kierunku kościoła do figurki oraz ul. Porzeczkowa od początku.

 • Program kolędy jest umieszczony w gablocie parafialnej, biuletynie i na stronie internetowej.

 • Jeżeli termin kolędy, z jakiś przyczyn jest niedogodny to bardzo prosimy aby zgłosić to w zakrystii i ustalimy prywatnie wizytę duszpasterską z daną rodziną w innym terminie.

 • Ze względu na odwiedziny duszpasterskie – kolędę, kancelaria jest czynna tylko po Mszach Św. porannych.

W tym tygodniu patronuje nam:

 • 17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, pustelnik, który do dziś znajduje naśladowców w praktykowaniu takiej drogi doskonałości chrześcijańskiej.