Dom Katechetyczny im. Jana Pawła II

domjp215 maja 2011 roku, po trwającym trzy lata remoncie budynku wybudowanego jeszcze w latach 80-tych XX w., krzyska społeczność świętowała uroczystość poświęcenia i oddania do pełnego użytku Domu Katechetycznego, który wówczas oficjalnie zyskał także swojego patrona. Poświęcenia i nadania odremontowanemu obiektowi imienia Jana Pawła II dokonał ks. bp Andrzej Jeż. Remont został wykonany dzięki wysiłkom grupy parafian, którzy zaoferowali pomoc finansową i rzeczową a także własną pracę i czas, inspirując innych mieszkańców Krzyża. Od kilku lat Dom Katechetyczny im. Św. Jana Pawła II jest miejscem  spotkań i zajęć (edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych), w których regularnie  bierze udział ponad 250 osób.  

                             

We wszelkich sprawach związanych z organizacją zajęć w Domu Katechetycznym im. Jana Pawła II polecamy kontakt z gospodarzem obiektu Mirosławem Dumarą - tel. 694 698 420