Aktualności

Wymagające jest słowo Boże, które za moment usłyszymy, ale też niezwykle żywe i skuteczne, co podkreśla autor Listu do Hebrajczyków. Jesteśmy wezwani, by całkowicie zaangażować się w jego wypełnianie, by ukochać je ponad wszystko i naprawdę żyć nim na co dzień. Pan Jezus kieruje dziś do nas zaproszenie, aby całkowicie Mu zaufać, wyrzec się wszystkiego, […]

Czytaj dalej

  Poniedziałek 15.10.2018 r. 6.30 1. +Mieczysław Faber– od właścicieli i personelu sklepu NICOLA + Mieczysław Faber – od rodz. Kocołów (poza) 2. +Maria Żeleźnik– od córki Bernadetty z rodz. + Maria Żeleźnik –od pielęgniarek Oddz. Chirurgii Onkologicznej (poza) 3. + Janina Giża – w 7 dz. po śm – od syna Dariusza 18.00 1. […]

Czytaj dalej

  Słowo Boże z dzisiejszej niedzieli pragnie zwrócić naszą uwagę na właściwe relacje między człowiekiem (serce-sumienie) a mądrością i bogactwem, oraz na ich konsekwencje w naszych codziennych wyborach w duchu wiary. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Zgodnie z antycznym zwyczajem, kiedy nie istniały szkoły w dzisiejszym znaczeniu, młodzi ludzie szukali dla siebie […]

Czytaj dalej

Liturgia słowa mówi dziś o podstawowych sprawach dotyczących porządku życia ludzkiego. Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył mężczyznę i niewiastę, powołując ich jednocześnie do tworzenia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, w której mają stanowić nierozerwalną jedność. Tę prawdę zawartą w Księdze Rodzaju przypomina Pan Jezus, wskazując na istotne przymioty małżeństwa: jedność i […]

Czytaj dalej

Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju przypomina nam, że Pan Bóg stworzył kobietę, ponieważ nie byłoby dobrze, żeby mężczyzna był sam. Kobieta stała się dla niego darem, aby żył pełnią życia. Znajdujemy tu również potwierdzenie, że małżeństwo pochodzi od Boga: Miłość małżeńska jest jedną z wielkich tajemnic życia. Kobieta i mężczyzna mają tę samą ludzką naturę, są sobie […]

Czytaj dalej

Poniedziałek 08.10.2018 r. 6.30 1. + Zofia Cetnar – od wnuka Dariusza z rodz. + Zofia Cetnar – od pracowników firmy MEGAEL i APEEM (poza) 2. +Mieczysław Faber– od siostry Barbary z rodz. + Mieczysław Faber – od rodz. Dobków z Lisiej Góry (poza) 3. + Irena Starzyk – w 7 dz. po śm. 18.00 […]

Czytaj dalej

Wszyscy jesteśmy powołani do czynienia dobra, do pomnażania darów, których Pan Bóg nam udzielił. Nie jest to tylko zadanie, domen a wybranych osób. Mojżesz i Jezus ganią pojawiającą się w ludziach zazdrość. Jednocześnie dzisiejsze słowo Boże kładzie nacisk, by nie stawać się dla innych powodem zgorszenia czy przykładem niegodziwości. Słuchając i rozważając biblijne perykopy tej […]

Czytaj dalej