Aktualności

Dzisiejsza niedziela jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie. W dniu dzisiejszym kończy się Tydzień Wychowania w Polsce. We wtorek po Mszy Św. wieczornej zapraszamy […]

Czytaj dalej

Dla zrozumienia dzisiejszej perykopy ewangelicznej konieczna jest znajomość realiów owego czasu. Otóż pracowano wówczas zazwyczaj przez cały dzień, od wschodu słońca (według naszej rachuby czasu ok. godziny szóstej, według rachuby żydowskiej była to godzina zerowa) do jego zachodu (według naszej rachuby ok. godziny osiemnastej, w rachubie żydowskiej to godzina dwunasta). A więc robotnicy jedenastej godziny to […]

Czytaj dalej

Poniedziałek 21.09.2020 r. 6.30 1. + Józefa Mączko – Jackowska – greg 2. + Zbigniew Ćwik 3. + Stanisław Żeleźnik – od córki Anny z mężem (poza) + Stanisław Żeleźnik – od Piotra i Elżbiety Wrona 18.00 1. W int. Marii i Bogusława – w 1 r. ślubu – o Boże błogosławieństwo, potrzebne dary , […]

Czytaj dalej

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość Odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze Św. o godz. 7:00, 9:00, 11:00 i 18:00. Możemy zyskać odpust zupełny spełniając warunki – być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, oraz wyzbyć się przywiązania do grzechu. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża […]

Czytaj dalej

Poniedziałek 14.09.2020 r. 6.30 1. + Henryk Mróz – od siostry Cecylii 2. + Helena Jarmuła – w 18 r. śm. 3. + Józefa Mączko – Jackowska – greg 4. + Kazimierz Marszałek – w 30 dz. po śm. – od córki Moniki z rodz. 18.00 1. W Intencji wszystkich, którzy budowali, odnawiali i dbają […]

Czytaj dalej

Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i […]

Czytaj dalej

W poniedziałek, rozpoczniemy duchowe przygotowanie do Uroczystości Odpustowej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego, który będzie w niedzielę 13 września. Dlatego zachęcamy do wspólnej modlitwy w rodzinach i zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Św. o godz. 18:00, i Drogach Krzyżowych o godz. 18:30. Zapraszamy także do indywidualnego i rodzinnego odprawiania Drogi Krzyżowej na naszej Kalwarii Krzyskiej. […]

Czytaj dalej