Ogłoszenia parafialne

Przeżywamy XIX Niedzielę Zwykłą w której Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Świętej odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył […]

Czytaj dalej

W związku z przejściem na emeryturę obecnego proboszcza Ks. mgr Zdzisława Puściznę z dniem 11 sierpnia 2018 roku decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża nowym proboszczem od tego dnia zamianowany został Ks. mgr lic. Jacek Olszak dotychczasowy proboszcz parafii Wilkowiska. Z chwilą protokolarnego przejęcia z rąk Ks. Proboszcza mgr Zdzisława Puścizny w obecności Księdza Dziekana […]

Czytaj dalej

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 7.00 – MSZA ŚWIĘTA a po Niej Adoracja Najświętszego Sakramentu którą rozpoczyna Franciszkański Zakon Świeckich 9.00 – Adorują mieszkańcy ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – „ „ ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – Adorują Róże Matek p. p Janiny Sasak i Krystyny Podstawskiej 12.00 – „ „ „ „ […]

Czytaj dalej

Przeżywamy dziś osiemnastą niedzielę w ciągu roku, a zarazem pierwszą niedzielę sierpnia, miesiąca trzeźwości. Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba życia. On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu. Z racji […]

Czytaj dalej

  Gromadzimy się przed ołtarzem Pana jako jedna rodzina dzieci Bożych. W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy zachętę do bycia dobrym dla innych, czego przykładem będzie cud rozmnożenia chleba. Przyjmując Chleb Eucharystyczny, podejmijmy dziś postanowienie wyraźniejszego dostrzegania wokół siebie innych. Niech Boża miłość, która w Jezusie najpełniej się objawiła, obejmie także każdego z nas, abyśmy mogli […]

Czytaj dalej

Dzisiejsze słowo Boże mówi o wielkiej dobroci i trosce Pana Boga. Przez usta proroka Jeremiasza zapowiada przyjście Zbawiciela – Króla sprawiedliwości. Dokonało się to w osobie Jezusa Chrystusa, który przez swoją Krew pojednał nas z Bogiem Ojcem i uczynił z nas Nowy Lud Boży. Pan Jezus w Ewangelii jest ukazany jako Ten, który troszczy się […]

Czytaj dalej

  Gromadzimy się na niedzielnej Mszy Świętej, aby podziękować Bogu za wszelkie łaski i dary, jakimi nas na co dzień obdarza. Dzisiejsza liturgia słowa mówi o posłaniu. Jezus posyła swoich uczniów dając im konkretne zadanie do wykonania. Dzisiaj Chrystus także nam powierza trudną misję. Mamy być apostołami Jego miłości. Mamy bez lęku mówić o Nim […]

Czytaj dalej