Ogłoszenia parafialne

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wyjaśnia sens swojej misji i mówi, na czym polega Jego panowanie oraz władza w Jego królestwie. To służba i gotowość oddania życia za innych, co potwierdził, umierając za nas na krzyżu. Pan Jezus jest zmiażdżonym cierpieniem sługą Pańskim, a jednocześnie naszym Zbawicielem oraz wstawiającym się za nami obrońcą. Weźmy dzisiejsze […]

Czytaj dalej

Wymagające jest słowo Boże, które za moment usłyszymy, ale też niezwykle żywe i skuteczne, co podkreśla autor Listu do Hebrajczyków. Jesteśmy wezwani, by całkowicie zaangażować się w jego wypełnianie, by ukochać je ponad wszystko i naprawdę żyć nim na co dzień. Pan Jezus kieruje dziś do nas zaproszenie, aby całkowicie Mu zaufać, wyrzec się wszystkiego, […]

Czytaj dalej

Liturgia słowa mówi dziś o podstawowych sprawach dotyczących porządku życia ludzkiego. Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył mężczyznę i niewiastę, powołując ich jednocześnie do tworzenia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, w której mają stanowić nierozerwalną jedność. Tę prawdę zawartą w Księdze Rodzaju przypomina Pan Jezus, wskazując na istotne przymioty małżeństwa: jedność i […]

Czytaj dalej

Wszyscy jesteśmy powołani do czynienia dobra, do pomnażania darów, których Pan Bóg nam udzielił. Nie jest to tylko zadanie, domen a wybranych osób. Mojżesz i Jezus ganią pojawiającą się w ludziach zazdrość. Jednocześnie dzisiejsze słowo Boże kładzie nacisk, by nie stawać się dla innych powodem zgorszenia czy przykładem niegodziwości. Słuchając i rozważając biblijne perykopy tej […]

Czytaj dalej

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE Msze Święte: o godz. 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, ze specjalnym błogosławieństwem po Mszy Św., 12.00 i 18.00. Po Mszy Św. o godz. 7.00, zmiana tajemnic różańcowych dla mężczyzn. W najbliższą niedzielę Uroczystość Odpustowa w kaplicy w Lipinach należącej do parafii Luszowice. Suma Odpustowa o godz. 11.00. W środę zapraszamy na Mszę Św. […]

Czytaj dalej

Prorok Izajasz, mówiąc w pierwszym czytaniu o cierpieniach sługi Pańskiego, zapewnia jednocześnie o Bożej opiece i wsparciu w czasie próby. Wypełnienie prorockiej zapowiedzi następuje w osobie i dziele dokonanym przez Pana Jezusa, który przygotowuje swoich uczniów na zbawcze wydarzenia, na swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. By dobrze to wszystko zrozumieć, trzeba pójść za Jezusem, naśladować […]

Czytaj dalej

Przeżywamy w dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie parafialnej Uroczystość Odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Dla nas chrześcijan uroczystość ta, ma szczególną wymowę. Tym bardziej wyrazistą, gdyż wielu ludzi współczesnego świata, nawet i chrześcijan, nie tylko nie chce zagłębić się w tajemnicę krzyża, a wręcz przeciwnie, odrzuca ją lub uważa za nieistotną. Dążenie do sukcesu […]

Czytaj dalej