Ogłoszenia parafialne

Przeżywamy dziś osiemnastą niedzielę w ciągu roku, a zarazem pierwszą niedzielę sierpnia, miesiąca trzeźwości. Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba życia. On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu. Z racji […]

Czytaj dalej

  Gromadzimy się przed ołtarzem Pana jako jedna rodzina dzieci Bożych. W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy zachętę do bycia dobrym dla innych, czego przykładem będzie cud rozmnożenia chleba. Przyjmując Chleb Eucharystyczny, podejmijmy dziś postanowienie wyraźniejszego dostrzegania wokół siebie innych. Niech Boża miłość, która w Jezusie najpełniej się objawiła, obejmie także każdego z nas, abyśmy mogli […]

Czytaj dalej

Dzisiejsze słowo Boże mówi o wielkiej dobroci i trosce Pana Boga. Przez usta proroka Jeremiasza zapowiada przyjście Zbawiciela – Króla sprawiedliwości. Dokonało się to w osobie Jezusa Chrystusa, który przez swoją Krew pojednał nas z Bogiem Ojcem i uczynił z nas Nowy Lud Boży. Pan Jezus w Ewangelii jest ukazany jako Ten, który troszczy się […]

Czytaj dalej

  Gromadzimy się na niedzielnej Mszy Świętej, aby podziękować Bogu za wszelkie łaski i dary, jakimi nas na co dzień obdarza. Dzisiejsza liturgia słowa mówi o posłaniu. Jezus posyła swoich uczniów dając im konkretne zadanie do wykonania. Dzisiaj Chrystus także nam powierza trudną misję. Mamy być apostołami Jego miłości. Mamy bez lęku mówić o Nim […]

Czytaj dalej

6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej 7.00 – Msza św. a po Niej wystawienie Najświętszego Sakramentu Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczyna Franciszkański zakon Świeckich i Parafialny Oddział Caritas 9.00 – Adorują pp. Emeryci i Renciści z ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – Adorują pp. Emeryci z ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – „ Róże […]

Czytaj dalej

Rozpoczynamy najważniejszą czynność w życiu chrześcijanina – składanie Bogu, naszemu kochanemu Ojcu, na ofiarę uwielbienia Ciało i Krew Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Tajemnica to jest wielka. Nie wystarczy tutaj wiedza, co to jest Msza Święta, ale trzeba do jej składania przystępować z największą czcią, zbawiennym lękiem, aby jej nie znieważyć jakimś nieodpowiednim zachowaniem i […]

Czytaj dalej

11 czerwca 2018 r. Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż dokonał w naszej diecezji zmian na stanowisku proboszczów w 19 parafiach. Podziękował dotychczasowym proboszczom i odchodzącym na emeryturę. Na ich miejsce mianował nowych. Zmiana dotyczy również naszej parafii, w której obecny proboszcz Ks. mgr Zdzisław Puścizna przechodzi na emeryturę. Na Jego miejsce Ks. Biskup zamianował Ks. […]

Czytaj dalej