Ogłoszenia parafialne

W 79. rocznicę wybuchu  tej wielkiej hekatomby, pomódlmy się za tych, którzy stracili w niej życie, w tym także licznych mieszkańców  naszej Parafii …   Na zdjęciu: pomnik ofiar II wojny światowej na Cmentarzu Parafialnym.

Czytaj dalej

Stajemy dzisiaj w Pierwszą Niedzielę września na progu nowego roku szkolnego i katechetycznego. Najświętszą Ofiarę Chrystusa, pragniemy złączyć z trudem wszystkich rodziców, nauczycieli i wychowawców podejmujących kolejny raz wielkie dzieło kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Dzisiejsza liturgia słowa kieruje naszą uwagę na potrzebę zachowywania Bożego prawa i Jego nauki. Mówi o tym Mojżesz do […]

Czytaj dalej

Rada Osiedla informuje, że od 1 września nastąpi zmiana tras oraz rozkładu jazdy linii nr 5 i 6. Nowe przebiegi tras tych linii przewidują przejazd autobusów ulicą Wiśniową. Trasy obydwu linii zostały ustalone jako trasy typu pętla, bez wydzielania przystanku końcowego. Przystankiem początkowym i zarazem końcowym dla linii nr 5 i 6 będzie przystanek Szkotnik […]

Czytaj dalej

Słowo Boże w dzisiejszą uroczystość pomaga nam uświadomić sobie wielką rolę Maryi w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Krótki fragment z Listu św. Pawła do Galatów przypomina, że Maryja zgodziła się być Matką Syna Bożego, a nam została dana jako Matka i Wspomożycielka. Dziś słuchamy z uwagą Jej słów, które wypowiedziała do sług podczas wesela w […]

Czytaj dalej

Przychodzimy na Eucharystię, która jest spotkaniem z Chrystusem pragnącym wejść w nasze życie wiary. Podczas każdej Najświętszej Ofiary Syn Boży wchodzi w nasz świat, jaki nosimy w sobie, z mocą swego życiodajnego słowa i chleba. Trzeba tylko wyjść do Niego, otworzyć swoje serce, zaprosić Go do swego życia, w którym nie brakuje odruchów pogańskich, a na […]

Czytaj dalej

Przeżywamy XIX Niedzielę Zwykłą w której Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Świętej odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył […]

Czytaj dalej

W związku z przejściem na emeryturę obecnego proboszcza Ks. mgr Zdzisława Puściznę z dniem 11 sierpnia 2018 roku decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża nowym proboszczem od tego dnia zamianowany został Ks. mgr lic. Jacek Olszak dotychczasowy proboszcz parafii Wilkowiska. Z chwilą protokolarnego przejęcia z rąk Ks. Proboszcza mgr Zdzisława Puścizny w obecności Księdza Dziekana […]

Czytaj dalej