Zamyślenia

  Już starożytny mędrzec Seneka mawiał: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz na finał”, to znaczy na koniec. Prawdopodobnie dla Seneki ów ostateczny cel mieścił się bardziej po tej niż po tamtej stronie życia, ale nie ulega wątpliwości, że dla tego filozofa roztropność polegała na takim działaniu, które celowi ostatecznemu podporządkowuje wszystkie inne cele i […]

Czytaj dalej

Patriotyzm to przejaw wielkości ludzkiego życia. W skarbcu narodowego dziedzictwa znajdujemy liczne tego przykłady. Rodacy! Sursum corda! – „W górę serca! Jest od kogo w Ojczystym domu uczyć się miłości do Ojczyzny. Jak nie wspomnieć w dniu dzisiejszym, marszałka Jozefa Piłsudskiego, gorliwego i oddanego żołnierza, polityka, ale też wielkiego patriotę. Jak przejść obojętnie wobec premiera […]

Czytaj dalej

Wspominamy dzisiaj liturgiczną rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Jest to dzień początku sprawowania kultu w naszej świątyni: udzielania sakramentów, głoszenia słowa Bożego. Dzień, w którym chcemy popatrzeć wstecz z wdzięcznością i modlitwą objąć wszystkich, którzy stoją u początku powstania naszej parafialnej świątyni: duszpasterzy i wszystkich parafian, którzy w jakikolwiek sposób – modlitwą, cierpieniem, materialnym darem, czy […]

Czytaj dalej

Co prawda przeżywamy dopiero ostatnią niedziele września, ale już za tydzień rozpocznie się październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. W polskiej tradycji, obok miesiąca maja i grudnia z Roratami ,stanowi on jeden z trzech okresów poświęconych szczególnej modlitwie skierowanej do Maryi. W ciągu roku nie brakuje jednak wielu innych okazji ku temu, aby wpatrywać […]

Czytaj dalej

Przebaczyć komuś, kto nas skrzywdził, to bardzo trudna spra­wa. Im większa krzywda, tym trudniej przebaczyć. Szczególnie jest ona bolesna, gdy zadają nam ją nasi najbliżsi. Gniew i poszukiwa­nie odwetu w takiej sytuacji wydają się czymś naturalnym i wynikają z pragnienia sprawiedliwości. Okazuje się jednak, że ukaranie krzyw­dzącego niejednokrotnie nie prowadzi do właściwego zadośćuczynie­nia, lecz wręcz […]

Czytaj dalej

Paradoks chrześcijaństwa polega na tym, że nadaje ono zupełnie nowe znaczenie temu, co po ludzku wydaje się być nie do zniesienia, a nawet wbrew naturze. Tak działo się z krzyżem, który jako znak przeszedł w historii ogromną ewolucję znaczeniową. Cesarstwo rzymskie w czasach Jezusa stosowało ukrzyżowanie jako najbardziej haniebną karę, na którą skazywano wyłącznie niewolników. […]

Czytaj dalej

Postać Piotr Apostoła wyłania się z dzisiejszego fragmentu Ewangelii na pierwszy plan. Jakże inna jest postawa Piotra w porównaniu z Ewangelią z poprzedniej niedzieli. Przed tygodniem słyszeliśmy o Piotrze, który mężnie wyznaje wiarę: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. I słyszy odpowiedź Chrystusa: „Ty jesteś Piotr – Skała i na tej skale zbuduję mój Kościół, […]

Czytaj dalej