Zamyślenia

Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6, 27-28). Wiele na kartach Pisma Świętego zostało powiedziane na temat miłości. Są to teksty ukazujące nam miłość Boga do człowieka, ale również takie, które mają pomóc człowiekowi naprawdę […]

Czytaj dalej

Historia narodu wybranego jest historią miłości i troski Boga o swoich wybranych. Ta miłość była okazywana na różne sposoby. A kiedy Izraelici odchodzili od Boga, posyłał On ludzi, którzy wzywali do zastanowienia i powrotu do właściwego życia. Słowa proroków miały doprowadzić do ponownego wyboru Boga. Człowiek zawsze staje przed możliwością wyboru. Sam wybiera albo błogosławieństwo, […]

Czytaj dalej

Ewangelia dzisiejszej niedzieli zawiera trzy obrazy. W pierwszym obrazie widzimy Jezusa głoszącego słowo do tłumu zgromadzonego nad jeziorem. W drugim Jezus zaprasza Piotra, by podjął się ponownie połowu, mimo wcześniejszego fiaska. W trzecim Jezus ponownie czyni Piotra głosicielem słowa, „rybakiem ludzi”. W każdym z tych obrazów uderza moc słowa Jezusa. Słowo gromadzi tłumy cisnących się do Jezusa ludzi, dokonuje cudu połowu, […]

Czytaj dalej

Kiedy słyszymy słowo „prorok”, zwykle wyobrażamy go sobie jako jasnowidza, który przepowiada wojny, trzęsienia ziemi lub przynajmniej pogodę – i mylimy go tym samym z politykiem, geologiem czy meteorologiem. Prorok – według Pisma Świętego i nauczania Kościoła – jest kimś, kto dokładnie poznał wolę Bożą, komu Bóg pozwala lepiej widzieć zamiary, kto przewiduje, dokąd może zaprowadzić nas […]

Czytaj dalej

Św. Łukasz Ewangelista pisał swoją Ewangelię z myślą o bardzo wielu osobach, które będą chciały poznać nauczanie i ziemskie życie Jezusa Chrystusa. W sposób szczególny dedykuje on swoją Ewangelię pewnemu człowiekowi imieniem Teofil. Pierwsze, dość lakoniczne zdania tej Ewangelii uświadamiają nam, że każdy z nas na wzór św. Łukasza ma być głosicielem dobrej nowiny w […]

Czytaj dalej

Poniedziałek 17.01.2022 r. 6.30 1. + Zbigniew Kiełbasa 2. + Ryszard Habel – od Jolanty i Roberta Wajdowicz 3. + Andrzej Niziołek – w 30 dz. po śm. od rodz. 4. + Józef Romańczyk – w 7 dz. po śm. od żony 18.00 1. W int. Parafian – rejon XII 2. O Boże błog., dary […]

Czytaj dalej

Wesele w Kanie Galilejskiej, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to trzeci etap Objawienia Pańskiego – Jezus objawia się światu jako oczekiwany Mesjasz, Zbawiciel świata, Bóg Mocny, Książe Pokoju (por. Iz 9, 5). Pierwszym etapem Jego Objawienia było świętowane niedawno przybycie mędrców ze Wschodu, którzy poruszeni Bożym natchnieniem, wiedzeni blaskiem betlejemskiej gwiazdy przybyli do stajenki, w której Maryja powiła […]

Czytaj dalej