Krzyscy duchowni

Początki + Kościół + Obraz MBNP + Kalwaria Krzyska + Krzyscy Duchowni + Dzielnica
 

KSIĘŻA, KTÓRZY PRACOWALI W NASZEJ PARAFII

Tak szybko mija czas, nie wiemy nawet, kiedy to już minął kolejny rok z naszego życia. Przypatrzmy się osobom duchownym, które pracowały i prowadziły naszą parafię może niejednokrotnie uczyły nas i nasze dzieci pierwszych modlitw, były naszymi spowiednikami. Wdzięczni im jesteśmy bardzo wiele. Byli może "wczoraj", a dzisiaj już nie pamiętamy jak mieli na nazwisko czy na imię lub w jakim okresie pracowali. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

Proboszczowie:
Ks. Jan Burgiel (styczeń 1925 - listopad 1925)
Ks. Andrzej Juszczyk (1925-1930)
Ks. Jan Curyło (1930-1931)
Ks. Konicki Marcin (1931-1937)
Ks. Marian Sułek (1937-1965)
Ks. Andrzej Kmiecik (1965-1991)
Ks. Władysław Kostrzewa (1991-1992)
Ks. Zdzisław Puścizna (1992-2018)

Księża Wikariusze i inni:
Ks. Jan Nawała (1958-1961)
Ks. Stanisław Wójcik (1961-1964)
Ks. Adam Świąder (1964-1967)
Ks. Józef Pyrek (1967-1970)
Ks. Kazimierz Krużel (1970-1974)
Ks. Józef Wątroba (1974-1977)
Ks. Antoni Lorczyk (1975-1976)
Ks. Krzysztof Pietras (1977-1980)
Ks. Marek Jawor (1980-1982)
Ks. Ryszard Górski (1982-1987)
Ks. Karol Kwaśniewski (rezydent przez 6 lat)
Ks. Edward Bryła (1983-1984)
Ks. Antoni Sowa (1987-1989)
Ks. Bogusław Czech (1987-1993)
Ks. Marek Łabuz (1989-1992)
Ks. Kazimierz Kopacz (1992-1994)
Ks. Paweł Bobrowski (1993-1994)
Ks. Jerzy Ptak (1994-1995)
Ks. Andrzej Mikulski (1994-1995)
Ks. Andrzej Mitera (1995-96)
Ks. Leszek Leszkiewicz (diakon, 1995-1996)
Ks. Marek Kądziołka (1996-1999)
Ks. Józef Nowak (1996-1999)
Ks. Andrzej Ślusarz (1999-2002)
Ks. Mariusz Mróz (2002-2004)
Ks. Tadeusz Wszołek (1999-2007)
Ks. Paweł Dudek (2004-2009)
Ks. Janusz Krajewski (2007-2009)
Ks. Leszek Lipiński (2009-2013)
Ks. Mirosław Żuchowski (2008-2015)
Ks. Krzysztof Myjak (2013-2015)

KSIĘŻA RODACY, POCHODZĄCY Z NASZEJ PARAFII
O. Marian Nalepa CSsR (Redemptorysta)
O. Marian Krzemiński CSsR (Redemptorysta) – Argentyna
Ks. Jan Nalepa – Niemcy
Ks. Krzysztof Armatys – Francja
Ks. Robert Sasak – sercanin
Ks. Bogdan Kuta – sercanin
Ks. mgr Grzegorz Marcinek - sercanin
Ks. mgr Sławomir Czub
Ks. mgr Michał Witek COr (Filipin)
 
Początki + Kościół + Obraz MBNP + Kalwaria Krzyska + Krzyscy Duchowni + Dzielnica