Krzyscy duchowni

Początki + Kościół + Obraz MBNP + Kalwaria Krzyska + Krzyscy Duchowni + Dzielnica
 

KSIĘŻA, KTÓRZY PRACOWALI W NASZEJ PARAFII

Tak szybko mija czas, nie wiemy nawet, kiedy to już minął kolejny rok z naszego życia. Przypatrzmy się osobom duchownym, które pracowały i prowadziły naszą parafię może niejednokrotnie uczyły nas i nasze dzieci pierwszych modlitw, były naszymi spowiednikami. Wdzięczni im jesteśmy bardzo wiele. Byli może "wczoraj", a dzisiaj już nie pamiętamy jak mieli na nazwisko czy na imię lub w jakim okresie pracowali. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Proboszczowie: Ks. Jan Burgiel (styczeń 1925 - listopad 1925) Ks. Andrzej Juszczyk (1925-1930) Ks. Jan Curyło (1930-1931) Ks. Konicki Marcin (1931-1937) Ks. Marian Sułek (1937-1965) Ks. Andrzej Kmiecik (1965-1991) Ks. Władysław Kostrzewa (1991-1992) Ks. Zdzisław Puścizna (1992-2018) Księża Wikariusze i inni: Ks. Jan Nawała (1958-1961) Ks. Stanisław Wójcik (1961-1964) Ks. Adam Świąder (1964-1967) Ks. Józef Pyrek (1967-1970) Ks. Kazimierz Krużel (1970-1974) Ks. Józef Wątroba (1974-1977) Ks. Antoni Lorczyk (1975-1976) Ks. Krzysztof Pietras (1977-1980) Ks. Marek Jawor (1980-1982) Ks. Ryszard Górski (1982-1987) Ks. Karol Kwaśniewski (rezydent przez 6 lat) Ks. Edward Bryła (1983-1984) Ks. Antoni Sowa (1987-1989) Ks. Bogusław Czech (1987-1993) Ks. Marek Łabuz (1989-1992) Ks. Kazimierz Kopacz (1992-1994) Ks. Paweł Bobrowski (1993-1994) Ks. Jerzy Ptak (1994-1995) Ks. Andrzej Mikulski (1994-1995) Ks. Andrzej Mitera (1995-96) Ks. Leszek Leszkiewicz (diakon, 1995-1996) Ks. Marek Kądziołka (1996-1999) Ks. Józef Nowak (1996-1999) Ks. Andrzej Ślusarz (1999-2002) Ks. Mariusz Mróz (2002-2004) Ks. Tadeusz Wszołek (1999-2007) Ks. Paweł Dudek (2004-2009) Ks. Janusz Krajewski (2007-2009) Ks. Leszek Lipiński (2009-2013) Ks. Mirosław Żuchowski (2008-2015) Ks. Krzysztof Myjak (2013-2015) Ks. Tomasz Wroński (2015-2020) KSIĘŻA RODACY, POCHODZĄCY Z NASZEJ PARAFII O. Marian Nalepa CSsR (Redemptorysta) O. Marian Krzemiński CSsR (Redemptorysta) – Argentyna Ks. Jan Nalepa – Niemcy Ks. Krzysztof Armatys – Francja Ks. Robert Sasak – sercanin Ks. Bogdan Kuta – sercanin Ks. mgr Grzegorz Marcinek - sercanin Ks. mgr Sławomir Czub Ks. mgr Michał Witek COr (Filipin)
Początki + Kościół + Obraz MBNP + Kalwaria Krzyska + Krzyscy Duchowni + Dzielnica