Kancelaria Parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA - CZYNNA:

BEZPOŚREDNIO PO NABOŻEŃSTWACH RANO I WIECZOREM,

ORAZ OD WTORKU DO PIĄTKU

W GODZ. 16.00 – 17.00

OPRÓCZ PIERWSZEGO PIĄTKU MIESIĄCA,

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA – NIECZYNNA.

W NAGŁYM WYPADKU O KAŻDEJ PORZE

NARZECZENI SĄ PRZYJMOWANI PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU

W CZASIE WAKACJI  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

Nr konta bankowego: 30 1240 5194 1111 0010 8564 0822

 

tel. 014 625 12 78, 014 625 10 01

jolszak1@gmail.com

Informacje odnośnie wydawania metryk chrztu, zaświadczeń do pełnienia funkcji chrzestnego itp. w kancelarii parafialnej: 

Dokument można wydać jedynie pełnoletniej osobie, której dokument dotyczy.

Dla osób małoletnich dokument odbierają ich rodzice (opiekunowie prawni).

Dokumenty można wydać jedynie po stwierdzeniu tożsamości danej osoby – powinna ona okazać dokument tożsamości, nawet jeśli jest znana kapłanowi. Dla przykładu żona nie może odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie. Jeżeli jakaś osoba napisze list do parafii z prośbą o wydanie dokumentu i nawet poda swe dane osobowe – nie wolno jej wysłać dokumentu, lecz odpowiedzieć, aby udała się do swego Księdza Proboszcza (lub np. kapłana z Polskiej Misji Katolickiej), który w jej imieniu wystosuje pismo do Księdza Proboszcza. Po otrzymaniu pisma Ksiądz Proboszcz wystawi pismo i odeśle pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.