Wielkanocne życzenia

 

 

Tarnów - Wielkanoc 2018

 

 

 

  „Chrystus zmartwychwstał!

  Alleluja!

 

Patrzę na was uważnie

myślę z drżeniem i z ufnością o tym,

co was czeka w życiu,

czym będziecie w świecie jutra;

pragnę zostawić wam jako wiatyk na całe życie trzy myśli:

szukajcie Jezusa,

kochajcie Jezusa,

dawajcie świadectwo Jezusowi”.

(Jan Paweł II)

 

 

Razem ze świętym Janem Pawła II, chcemy przeżywać

Tajemnicę Krzyża i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przywołujemy Jego słowa, aby tchnęły w nas nadzieję

płynącą z tajemnicy spotkania ze Zmartwychwstałym:

 

Chrystus zmartwychwstał! Niech radość tego dnia stale towarzyszy wszystkim! Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza wszelkie niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia.

Bądźcie naprawdę świadkami Zmartwychwstania Chrystusa

w dzisiejszym świecie

poprzez waszą silną wiarę

i wasze szlachetne zaangażowanie

w autentycznym przeżywaniu chrześcijaństwa.”

 

Niech te słowa dziś będą i naszym życzeniem obfitej łaski i radości.

A wstawiennictwo naszego Świętego Jana Pawła II

wyprasza obfite dary Boże.

 

Ks. Zdzisław Puścizna - Proboszcz

Z Księżmi wikariuszami Mieczysławem i Tomaszem