XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 WRZEŚNIA 2017 r. / 4. NIEDZIELA SYNODALNA

 

Każdy z nas jest zaproszony do pracy w winnicy Pańskiej. Przez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w życiu rodzinnym oraz społecznym mamy wypełniać nasze chrześcijańskie powołanie. Każdy czas i każda praca mają nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga, dlatego dzisiaj nasz Pan wzywa nas, byśmy na nowo przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne.

Przeżywając kolejną niedzielę synodalna, chcemy znów modlić się o dobre owoce tego wydarzenia dla wszystkich Przypominamy, że dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na budujące się kościoły w diecezji.

1. Msze św. jak w ciągu roku: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00.

Po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana Tajemnic różańcowych dla Ojców.

2. W środę zapraszamy na cotygodniową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie połączona z nabożeństwem różańcowym i na Mszę świętą.

.

3. W przyszłą niedzielę nasza Caritas będzie rozprowadzała tzw. „Chlebki Miłosierdzia”. Akcja ta będzie prowadzona w całej diecezji. Ofiarując co najmniej 5 zł, otrzymamy taki "chlebek miłosierdzia" – symboliczny znak otwartego serca. Wszystkie zebrane ofiary przeznaczane są na dożywianie dzieci w szkołach lub świetlicach, albo pomoc dla nich w formie paczek żywnościowych.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik - miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa Różańcowe będą w naszym kościele przez cały miesiąc o godz. 17.15.

Również w przyszłą niedzielę 1 X w Lisiej Górze będzie odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Suma odpustową o godz.11.00.

5. Od przyszłej niedzieli rozpocznie się tygodniowy odpust ku czci MB Różańcowej w Bochni. Szczegóły podane są na afiszu w gablocie.

6. W III niedzielę 15 października w całej diecezji odbędą się wybory do Rad Duszpasterskich. Prosimy do przyszłej niedzieli włącznie zgłaszać kandydatów do Rady z naszej parafii podając ich dane na kartce: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania. Nazwiska kandydatów będą podane do wiadomości publicznej w niedzielę 8 października. Obecna Rada funkcjonuje do wyborów. Wspólne spotkanie obecnej Rady Duszpasterskiej będzie w środę 27 października po wieczornym nabożeństwie na plebanii.

7. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia; błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań (wspomnienie obowiązkowe);

27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – szarytek (wspomnienie obowiązkowe);

28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech (wspomnienie obowiązkowe);

30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński (wspomnienie obowiązkowe).

8. Dzisiaj przeżywamy Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość. W naszych modlitwach prośmy o siłę do walki z nałogiem dla osób uzależnionych.

9. Życzymy wszystkim parafianom i gościom dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.