Życzenia świąteczne

Tarnów - Wielkanoc 2017

           „Chrystus zmartwychwstał!         Alleluja!

Patrzę na was uważnie

myślę z drżeniem i z ufnością o tym,

co was czeka w życiu,

czym będziecie w świecie jutra;

pragnę zostawić wam jako wiatyk na całe życie trzy myśli:

szukajcie Jezusa,

kochajcie Jezusa,

dawajcie świadectwo Jezusowi”.

(Jan Paweł II)

Razem ze świętym Janem Pawła II, chcemy przeżywać Tajemnicę Krzyża i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przywołujemy Jego słowa, aby tchnęły w nas nadzieję płynącą z tajemnicy spotkania ze Zmartwychwstałym: Chrystus zmartwychwstał! Niech radość tego dnia stale towarzyszy wszystkim! Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza wszelkie niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia.

Bądźcie naprawdę świadkami Zmartwychwstania Chrystusa

w dzisiejszym świecie

poprzez waszą silną wiarę

i wasze szlachetne zaangażowanie

w autentycznym przeżywaniu chrześcijaństwa.”

Niech te słowa dziś będą i naszym życzeniem obfitej łaski i radości.

A wstawiennictwo naszego Świętego Jana Pawła II

wyprasza obfite dary Boże.

Ks. Zdzisław Puścizna - Proboszcz

Z Księżmi wikariuszami Mieczysławem i Tomaszem