Z diecezji, kraju i ze świata

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie. […]

Czytaj dalej

Ojciec Święty Franciszek jest czwartym Papieżem, który pokłoni się Różańcowej Pani. w Fatimie i zawierzy Matce Bożej ludzkość całego świata.  Ojciec Święty Franciszek przybywa do sanktuarium w Fatimie, aby wraz z milionami wiernych uczcić 100-lecie objawień Matki Bożej, a dziś ogłosi świętymi błogosławione rodzeństwo wizjonerów, Franciszka i Hiacyntę Marto. – Pragnę stanąć przed Matką Bożą […]

Czytaj dalej

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. […]

Czytaj dalej

Drodzy Bracia i Siostry, fragmenty Nowego Testamentu czytane podczas liturgii w okresie wielkanocnym często skupiają się na opisie spotkań ze zmartwychwstałym Panem, czego przykładem są biegnące z dobrą nowiną do apostołów niewiasty w dzisiejszej Ewangelii. Spotkania te miały głównie na celu przezwyciężenie niewiary w Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią. Jednak od wieków chrześcijanie ze zdumieniem stwierdzają, […]

Czytaj dalej

  Drodzy Diecezjanie tarnowskich i podtarnowskich parafii! Przez cały okres Wielkiego Postu towarzyszyliśmy Chrystusowi dźwigającemu krzyż podczas parafialnych dróg krzyżowych odprawianych we wszystkich kościołach naszej diecezji. Na zakończenie tej pobożnej praktyki pragniemy wyruszyć w tradycyjnej drodze krzyżowej ulicami Tarnowa w Wielką Środę o godz. 20-tej. W kontekście 100. rocznicy objawień fatimskich a także przygotowania do […]

Czytaj dalej

Drodzy Diecezjanie! Czynne przeżywanie Wielkiego Postu wyraża się m.in. w pełnieniu uczynków pokutnych i miłosierdzia. Jednym z nich jest jałmużna, której wartość nie leży w ilości darowanych dóbr lecz w dyspozycji serca, które nie licząc na uznanie i poklask, wspomaga dyskretnie biednych i potrzebujących. Formą jałmużny wielkopostnej może być również przekazanie 1 % podatku na rzecz […]

Czytaj dalej

Tarnów, Niedziela Palmowa, 9 kwietnia 2017 r. Ksiądz biskup Andrzej Jeż zaprasza serdecznie młodzież naszej diecezji na wspólne spotkanie w Tarnowie w Niedzielę Palmową, w ramach XXXII Światowego Dnia Młodzieży. Spotkanie rozpocznie się zawiązaniem wspólnoty o godz. 10.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Gumniska 28. O godz. 13.00 rozpocznie się procesja z palmami, która przejdzie ulicami […]

Czytaj dalej