I NIEDZIELA ADWENTU – 3 XII 2017 r.

Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność” (Iz 63,19) – te słowa usłyszymy dziś u proroka Izajasza. Prośmy więc na początku tej Eucharystii o wielką ufność wobec naszego Boga. On jej potrzebuje, by móc działać w naszym życiu, dla naszego prawdziwego dobra, w sposób, jakiego sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Z racji I niedzieli miesiąca po Mszy św. Adoracja.

1. Msze św. : 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Po południu o godz. 15.00 Msza św. z racji I niedzieli miesiąca Chrztu a o godz. 18.00 wieczorna Msza św.

2. Tegoroczne Roraty będziemy przeżywać pod hasłem „Niepokalana moja Mama”. Zapraszamy dzieci w dni powszednie na godz. 17.00 Mile widziane lampiony. W pierwszym dniu dzieci otrzymają planszę, następnie każdego dnia kolejny element tworzący tegoroczną pamiątkę udziału w adwentowym czuwaniu. Lampiony można nabyć w naszej Caritas

Dzieci, które będą przychodziły codziennie na Roraty będą losowały figurki Matki Bożej Niepokalanej na jedną dobę. Dlatego niech przynoszą małe karteczki ze swoim imieniem, nazwiskiem, klasą do której chodzą i dobre uczynki. Także zachęcamy przedszkolaków. Karteczki będą zbierane przed Roratami a losowanie będzie po skończonych Roratach każdego dnia.

3. We wtorek 5 grudnia spotkanie ze św. Mikołajem w naszej parafii po Mszy św. wieczornej. ANIELSKIE BIURO ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE W ZAKRYSTII, gdzie do godz. 17.00 można kontaktować się z Aniołami w zakrystii zostawiając dary dla swoich pociech.

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie połączona z Roratami. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich

5. Rodzinę bł. Edmunda zapraszamy na Roraty w czwartek 7 grudnia o godz. 17.00. Po Mszy św. spotkanie w domu sióstr.

6. W piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i po południu o godz. 16.00 i 18.00.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nasze Siostry Służebniczki przeżywają swoje patronalne święto. Dlatego wyrażamy Im wdzięczność za pracę w parafii i za modlitwy. Składamy Im najlepsze życzenia: by zawsze wierne Bogu, służyły Mu gorliwie na wzór swej Patronki, Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Niech Dobry Bóg obdarza Siostry swoimi łaskami i darami a Matka Najświętsza niech otacza swoim płaszczem opieki wypraszając zdrowie i siły do dalszej służby i pracy w Kościele Chrystusowym. Życzeniom towarzyszy nasza modlitwa w Ich intencji. Bóg zapłać i Szczęść Boże Drogim Siostrom.

Składka na tacę w tym dniu jak dotychczas przeznaczona będzie dla Sióstr na ich potrzeby utrzymania domu. Będzie to dla nich dodatkowe wynagrodzenie za pracę. Podejdźmy do tych ofiar bardzo życzliwie i złóżmy Siostrom odpowiednią ofiarę. 8 grudnia - w piątek – święto patronalne Dziewczęcej Służby Maryjnej i chórku – wspólnotę wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, po Mszy krótkie spotkanie z s. Barbarą.

7. W tym miesiącu ze względu na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia nie będzie Dnia Skupienia i Modlitw do Chrystusa Ukrzyżowanego oraz całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

8. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Przed  kościołem odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi. Przeprowadzi ją Młodzież Gimnazjum.

Po Mszy świętej o godz. 7.00 nabożeństwo stanowe i zmiana Tajemnic Różańcowych dla Matek. Prosimy Matki o sumienną obecność na zmianie.

Składka na tacę będzie na potrzeby bieżące parafii z tytułu jej prowadzenia.

9. Caritas będzie rozprowadzać świece na stół wigilijny. Najniższa ofiara wynosi 5 zł. a za duże świece 12 zł. Dochód ze świec w całej diecezji przeznaczony jest na dożywianie dzieci. Prosimy, aby nabywanie świec nie odkładać na dni tuż przed świętami, gdyż może ich zabraknąć w biurze Caritasu w Tarnowie. Choć niektórzy mają jeszcze świece z ubiegłych lat, tegoroczna świeca jest dowodem naszej pomocy w tym roku.

Od tego tygodnia będzie wystawiony kosz przed figurą św. Antoniego, w którym będzie można składać dary w produktach spożywczych dla biednych z naszej parafii. Postarajmy się pomóc w miarę możliwości potrzebującym do 16 XII. Bądźmy życzliwi tej pomocy. Można też złożyć ofiarę do skarbony na ten cel.

10. Pomagamy też biednym przez zabranie z choinki, która jest przy drzwiach wejściowych bombki aby dostarczyć potrzebne przedmioty do Edmundowej paczki. Jeśli ktoś wie o osobach potrzebujących wsparcia prosimy o zgłoszenie tej informacji u Siostry w zakrystii.

11. Zapraszamy do zaangażowania się w tegoroczną akcję KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH. Kolęda misyjna w naszej parafii tradycyjnie w dniach od 26 do 28 grudnia. Prosimy o dobieranie się w pięcioosobowe zespoły z dorosłym opiekunem i zgłaszanie się do s. Barbary. Szczegółowe informacje będą podane na spotkaniu organizacyjnym w czwartek – 14 grudnia po Mszy św. wieczornej w kościele.

12. Informacje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich : 7 grudnia spotkanie Rady Zakonu w Sali spotkań, 14 grudnia spotkanie całej Wspólnoty F Z Ś. Te spotkania będą po Roratach. Spotkania dla Nowicjuszy będą w soboty 9 i 16 grudnia o godz. 15. 45 w Sali Domu Katechetycznego

13. Zachęcam y do nabycia Gościa Niedzielnego i zabrania Biuletynu Niedzielnego 14. Na dobre przeżycie tegorocznego Adwentu wszystkim na życzymy Szczęść Boże. Pozostańmy na krotka Adorację.