Jacek Olszak mianowany nowym proboszczem naszej parafii

11 czerwca 2018 r. Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż dokonał w naszej diecezji zmian na stanowisku proboszczów w 19 parafiach. Podziękował dotychczasowym proboszczom i odchodzącym na emeryturę. Na ich miejsce mianował nowych. Zmiana dotyczy również naszej parafii, w której obecny proboszcz Ks. mgr Zdzisław Puścizna przechodzi na emeryturę. Na Jego miejsce Ks. Biskup zamianował Ks. mgr Jacka Olszaka dotychczasowego proboszcza parafii Wilkowsko, który nowe stanowisko obejmie dnia 11 sierpnia 2018 r. Do tej pory proboszczem będzie Ks. mgr Zdzisław Puścizna.

  Na zdjęciu - nowy proboszcz, po lewej,  wraz z  dotychczasowym proboszczem ks. Zdzisławem Puścizną. fot. Tarnowski Gość Niedzielny