XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 PAŹDZIERNIKA 2017 r. ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Przeżywamy dzisiaj uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. Pragniemy razem, jako wspólnota parafialna, wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie za dar tego kościoła, w którym się gromadzimy, aby doznać tajemnicy bliskości Boga. Z wdzięcznością módlmy się za budowniczych i fundatorów żyjących i nieżyjących. Polecajmy osoby zatroskane o wystrój i porządek domu Bożego. Prośmy o potrzebne łaski dla nas i całej parafii. Za grzechy i zaniedbania, zwłaszcza brak troski o kościół parafialny, przeprośmy Boga, abyśmy mogli godnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na ogrzewanie I rata.

1. W ostatnią niedzielę października bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe wszystkich, kto tylko może a zwłaszcza tych, którzy w ciągu kończącego się miesiąca nie brali w nim udziału. Nabożeństwo jak zwykle o godz. 17.15.

2. Dziękujemy rodzicom i dziadkom, którzy zadbali o to, by ich dzieci uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych. W poniedziałek dzieci otrzymają ostatni z obrazków ilustrujących piękną historię Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. We wtorek na ostatnie nabożeństwo przynoszą podpisane plansze, które do nich wrócą. Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogły być obecne każdego dnia także mogą przynieść swoje plansze, by otrzymać brakujące obrazki. Najgorliwsi otrzymają dyplomy.

3. Jutro i we wtorek od godz. 16.30 będzie Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Będzie to również Spowiedź przed I piątkiem.

4. W środę, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną.

Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.

Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30 do południa. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.00. Po południu o godz. 14.00 będzie Msza św. na Cmentarzu a po Niej procesja po cmentarzu połączona z odmawianiem Różańca i modlitwami za zmarłych. Bardzo serdecznie zapraszamy na tę Mszę św. i prosimy o udział w modlitwach w czasie procesji po cmentarzu. W czasie Mszy św. o godz. 14.00 na cmentarzu można przyjąć po raz drugi Komunię św. i ofiarować Ją w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Będzie też na cmentarzu składka podczas Mszy św. Nie będzie wieczornej Mszy św.

5. Od południa Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny można zyskać Odpust Zupełny dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej pod zwykłymi warunkami: łaska uświęcająca, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła lub kaplicy cmentarnej i odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca..., oraz modlitwy w intencji Ojca świętego np. Pod

Twoją obronę. Można też zyskiwać Odpust Zupełny w dniach od 1 – 8 listopada, gdy nabożnie odwiedzimy cmentarz i pomodlimy się za zmarłych, spełniając zwykłe warunki zyskania Odpustu. Bardzo serdecznie zachęcamy do zyskiwania tych Odpustów i ofiarowania ich za dusze zmarłych.

6. Zwyczajem ostatnich lat zbierane są ofiary na cmentarzach z okazji uroczystości Wszystkich Świętych. Celem kwesty jest utrzymanie naszego diecezjalnego Seminarium, które pomimo zmieniającej się sytuacji społecznej wciąż opiera się na dobrowolnych ofiarach wiernych.

7. W czwartek Dzień Zaduszny. Msze św. 7.00, 8.00 do południa. O godz. 14.00 na

cmentarzu. Wypominki będą czytane: w Dzień Zaduszny przed Mszą św. o godz. 7.00 i 8.00. Po południu o godz. 17.00 wieczorna Msza święta a po Niej wypominki. Przez całą Oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych będzie Modlitwa za zmarłych połączona z wypominkami po wieczornej Mszy świętej.

8. W tych najbliższych dniach będziemy pamiętać o naszych zmarłych. Pamięć ta niech będzie wyrazem nie tylko naszej kultury ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenia dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane zanieśmy im dar modlitwy zwłaszcza dar Mszy świętej, wypominek i to co naprawdę kosztuje, trochę ofiary i poświęcenia z naszej strony – nasze nawrócenie i pokutę. Uszanujmy też miejsce na którym spoczywają zmarli. Niech cmentarz, który jest miejscem poświęconym będzie miejscem modlitwy i ciszy. Na swoim miejscu niech pozostaną kwiaty i znicze. Odwiedzając groby zmarłych pamiętajmy o modlitwie stojąc nad mogiłami. To jest przecież sens naszych odwiedzin. Pamiętajmy o grobach kapłanów, dobrodziejach a zwłaszcza o Ks. Prałacie Andrzeju Kmieciku.

9. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: Spowiedź przed I piątkiem będzie połączona ze Spowiedzią na Wszystkich Świętych. Chorych odwiedzimy piątek od godz. 7.45. Prosimy zgłosić Ich w zakrystii i usłużyć dwoma samochodami.

10. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym w najbliższą środę i czwartek, spotkania kandydatów do bierzmowania odbędą się analogicznie w przyszłym tygodniu: we środę (8 XI) o godz. 17.00 dla kl. II oddziałów gimnazjalnych oraz VII Szkoły Podstawowej, a we czwartek (9 XI) o godz. 17.00 dla kl. III oddziałów gimnazjalnych.

11. W minionym tygodniu odeszła do wieczności + Urszula Marek l. 73. Rodzinie składamy wyrazy współczucia a Jej duszę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie……

Pamiętajmy o nabyciu Gościa Niedzielnego i Biuletynu w którym jest więcej aktualności. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.