Zamyślenia

Zakończył się czas Wielkiego Postu. Groma­dzi nas dzisiaj najpiękniejsza z niedziel w ciągu całego roku. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jak żadna inna promieniuje rado­ścią Boga, którą Kościół ogłasza i raz jeszcze uroczyście nam przypomina, że Jezus zmar­twychwstał. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i szatanem jest zwycięstwem prawdy. Bóg nie oszukał swojego ludu. Mesjasz chwalebnie powstał z martwych, […]

Czytaj dalej

Ojciec Święty Franciszek wskazuje nam, że droga życiowa człowieka zawsze prowadzi przez krzyż. My to wiemy, ale nie wszyscy się z tym godzimy, bo przecież nie jest to ani łatwe, ani miłe. To trud, którego trzeba się podjąć, bo bez niego nie dojdziemy do szczęśliwego końca naszej drogi. Bardzo uderzyło mnie to, że w pierwszej […]

Czytaj dalej

Radość jest uczuciem, które trudno zrozumieć w okresie Wielkiego Postu. Cała liturgia koncentruje się wokół tematyki pasyjnej. W tych dniach uczestniczymy w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, a także wysłuchujemy kazań pasyjnych. Nawet kolor liturgicznych szat wprowadza nas w zadumę i prowokuje refleksję nad życiem i śmiercią. W „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II można […]

Czytaj dalej

Fatalnie się stało w świątyni jerozolimskiej. Sprzedający zapomnieli się, gdzie są. Zapewne przekrzykiwali się wzajemnie, obniżali lub podnosili cenę, liczyli pieniądze. Jednym słowem: był tam gwar, hałas i nieporządek. „Sprzedający w przedsionkach świątyń”, według św. Augustyna, komentującego tę scenę, to ci, „którzy swego szukają w kościele, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Za towar […]

Czytaj dalej

Gdybyśmy tak dogłębnie się zastanowili nad treścią naszej własnej wiary, doszlibyśmy pewnie do wniosku, że tak naprawdę to jesteśmy katolikami w 25–30%, a resztę zajmują w nas poglądy przybliżone, oddalone bądź w pewnym sensie sprzeczne z wiarą, którą wyznajemy. Niedawno usłyszałem słowa, które mnie zszokowały i zmusiły do zastanowienia, czy to, co w nas tkwi, […]

Czytaj dalej

Kościół na wzór Chrystusa. Aspekt chrzcielny hasła synodalnego Gdy w kontekście synodu diecezjalnego mówimy o „Kościele na wzór Chrystusa” to musimy przede wszystkim zauważyć, że chcemy zauważyć naszą więź z Chrystusem, która została nawiązana przez nas z Chrystusem za pośrednictwem chrztu i która urzeczywistnia się w Kościele. Kościół jest wspólnotą tych, którzy stali się „jednym […]

Czytaj dalej

  W Ewangelii św. Marka słyszymy dziś wciąż aktualne wezwanie Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Zaś w Dziejach Apostolskich (3,19 – druga mowa Piotra) spotykamy podobny apel: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. Wezwanie do nawrócenia uzupełnia wezwaniem do pokuty. Sens […]

Czytaj dalej