Zamyślenia

W przesłaniu skierowanym do młodzieży zebranej na czuwaniu przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w Lednicy w 2004 roku Jan Paweł II stwierdził, że współczesny człowiek potrzebuje odpowiedzi na fundamentalne pytanie, które Jezus zadał apostołowi: „Czy Mnie kochasz?”. Odpowiedź musi być jedyna i jednoznaczna: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham!”. Ojciec Święty wezwał nas, abyśmy […]

Czytaj dalej

Dzisiejsza uroczystość każe nam oderwać na chwilę oczy od ziemi i spojrzeć w niebo. Tam znajduje się druga część naszego życia. Jest ona o wiele dłuższa od najdłuższego życia na ziemi. Jest wieczna, czyli nie ma końca. Zatem warto o tym pomyśleć. Taki jest sens dzisiejszego święta. Ma nam ono przypominać, że drogę do nieba […]

Czytaj dalej

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu […]

Czytaj dalej

Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Jezus, Syn Boży, przedstawia się jako Dobry Pasterz, który troszczył się o swoją owczarnię. Posiada On władzę od Ojca, z którym stanowi jedność. Jezus odrzuca posłannictwo polityczne i ogłasza królestwo Bożego oparte o przykazanie miłości, którego granicę stanowi […]

Czytaj dalej

  Kto zna Chrystusa, umie czytać Pismo Święte. Ono bowiem mówi o Nim. Kto nie zna Chrystusa, może czytać Biblię, ale zatrzyma się jedynie na wiadomościach należących już do historii i nie odkryje głębi bogactwa zawartego w tekstach natchnionych. Co jest ważnym wymiarem takiej lektury? Jest nim pragnienie coraz doskonalszego poznawania Boga i Jezusa, a […]

Czytaj dalej

Radość wielkanocnego poranka trwa nieustannie i znajduje swój wyraz w każdym spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym. Tej radości nie przesłonią pytania i wątpliwości, jak to miało miejsce w ewangelicznym opisie spotkania z Apostołami i niedowierzającym Tomaszem. Jezus ukazuje się uczniom, aby utwierdzić ich wiarę i przekazać władzę odpuszczania grzechów, czyniąc ich szafarzami Bożego Miłosierdzia. A oni […]

Czytaj dalej

Zakończył się czas Wielkiego Postu. Groma­dzi nas dzisiaj najpiękniejsza z niedziel w ciągu całego roku. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jak żadna inna promieniuje rado­ścią Boga, którą Kościół ogłasza i raz jeszcze uroczyście nam przypomina, że Jezus zmar­twychwstał. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i szatanem jest zwycięstwem prawdy. Bóg nie oszukał swojego ludu. Mesjasz chwalebnie powstał z martwych, […]

Czytaj dalej