Zamyślenia

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu […]

Czytaj dalej

Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Jezus, Syn Boży, przedstawia się jako Dobry Pasterz, który troszczył się o swoją owczarnię. Posiada On władzę od Ojca, z którym stanowi jedność. Jezus odrzuca posłannictwo polityczne i ogłasza królestwo Bożego oparte o przykazanie miłości, którego granicę stanowi […]

Czytaj dalej

  Kto zna Chrystusa, umie czytać Pismo Święte. Ono bowiem mówi o Nim. Kto nie zna Chrystusa, może czytać Biblię, ale zatrzyma się jedynie na wiadomościach należących już do historii i nie odkryje głębi bogactwa zawartego w tekstach natchnionych. Co jest ważnym wymiarem takiej lektury? Jest nim pragnienie coraz doskonalszego poznawania Boga i Jezusa, a […]

Czytaj dalej

Radość wielkanocnego poranka trwa nieustannie i znajduje swój wyraz w każdym spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym. Tej radości nie przesłonią pytania i wątpliwości, jak to miało miejsce w ewangelicznym opisie spotkania z Apostołami i niedowierzającym Tomaszem. Jezus ukazuje się uczniom, aby utwierdzić ich wiarę i przekazać władzę odpuszczania grzechów, czyniąc ich szafarzami Bożego Miłosierdzia. A oni […]

Czytaj dalej

Zakończył się czas Wielkiego Postu. Groma­dzi nas dzisiaj najpiękniejsza z niedziel w ciągu całego roku. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jak żadna inna promieniuje rado­ścią Boga, którą Kościół ogłasza i raz jeszcze uroczyście nam przypomina, że Jezus zmar­twychwstał. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i szatanem jest zwycięstwem prawdy. Bóg nie oszukał swojego ludu. Mesjasz chwalebnie powstał z martwych, […]

Czytaj dalej

Ojciec Święty Franciszek wskazuje nam, że droga życiowa człowieka zawsze prowadzi przez krzyż. My to wiemy, ale nie wszyscy się z tym godzimy, bo przecież nie jest to ani łatwe, ani miłe. To trud, którego trzeba się podjąć, bo bez niego nie dojdziemy do szczęśliwego końca naszej drogi. Bardzo uderzyło mnie to, że w pierwszej […]

Czytaj dalej

Radość jest uczuciem, które trudno zrozumieć w okresie Wielkiego Postu. Cała liturgia koncentruje się wokół tematyki pasyjnej. W tych dniach uczestniczymy w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, a także wysłuchujemy kazań pasyjnych. Nawet kolor liturgicznych szat wprowadza nas w zadumę i prowokuje refleksję nad życiem i śmiercią. W „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II można […]

Czytaj dalej