Zamyślenia

Radość jest uczuciem, które trudno zrozumieć w okresie Wielkiego Postu. Cała liturgia koncentruje się wokół tematyki pasyjnej. W tych dniach uczestniczymy w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, a także wysłuchujemy kazań pasyjnych. Nawet kolor liturgicznych szat wprowadza nas w zadumę i prowokuje refleksję nad życiem i śmiercią. W „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II można […]

Czytaj dalej

Fatalnie się stało w świątyni jerozolimskiej. Sprzedający zapomnieli się, gdzie są. Zapewne przekrzykiwali się wzajemnie, obniżali lub podnosili cenę, liczyli pieniądze. Jednym słowem: był tam gwar, hałas i nieporządek. „Sprzedający w przedsionkach świątyń”, według św. Augustyna, komentującego tę scenę, to ci, „którzy swego szukają w kościele, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Za towar […]

Czytaj dalej

Gdybyśmy tak dogłębnie się zastanowili nad treścią naszej własnej wiary, doszlibyśmy pewnie do wniosku, że tak naprawdę to jesteśmy katolikami w 25–30%, a resztę zajmują w nas poglądy przybliżone, oddalone bądź w pewnym sensie sprzeczne z wiarą, którą wyznajemy. Niedawno usłyszałem słowa, które mnie zszokowały i zmusiły do zastanowienia, czy to, co w nas tkwi, […]

Czytaj dalej

Kościół na wzór Chrystusa. Aspekt chrzcielny hasła synodalnego Gdy w kontekście synodu diecezjalnego mówimy o „Kościele na wzór Chrystusa” to musimy przede wszystkim zauważyć, że chcemy zauważyć naszą więź z Chrystusem, która została nawiązana przez nas z Chrystusem za pośrednictwem chrztu i która urzeczywistnia się w Kościele. Kościół jest wspólnotą tych, którzy stali się „jednym […]

Czytaj dalej

  W Ewangelii św. Marka słyszymy dziś wciąż aktualne wezwanie Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Zaś w Dziejach Apostolskich (3,19 – druga mowa Piotra) spotykamy podobny apel: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. Wezwanie do nawrócenia uzupełnia wezwaniem do pokuty. Sens […]

Czytaj dalej

Co robię ze swoim chrztem? Doroczne święto Chrztu Pańskiego ukazuje nam nie tylko Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale także Jana Chrzciciela. On zapowiadał przyjście Jezusa z Nazaretu i udzielał chrztu. Chrzest Janowy wzywał do pokuty, chrzest Jezusowy daje łaskę. Dziś ten pierwszy nie istnieje, a ten drugi udzielany jest powszechnie małym dzieciom. Do kogo więc kierowana […]

Czytaj dalej

  Zawsze z radością oczekujemy świąt Bożego Narodzenia. Cieszy nas choinka, cieszy żłóbek a w nim dziecię Jezus tak bardzo podobne do każdego innego dziecka. Oczyma wiary wypatrujemy Syna Bożego narodzonego w stajence betlejem­skiej. Ważniejsze jest jednak nasze odkrycie Jezusa żyjącego dzisiaj, i to żyjącego w tej samej przestrzeni, gdzie my żyjemy. Dopiero takie osobiste, […]

Czytaj dalej