Zamyślenia

W dniu dzisiejszym Kościół na całym świecie obchodzi święto Miłosierdzia Bożego, z którym przecież także i w dzisiejszej perykopie spotykają się uczniowie. Chrystusowe „Pokój wam” (J 20) jest przeniknięte miłosierdziem płynącym z tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Miłosierdzie Boże stało się natchnieniem dla wielu artystów, którzy pragnęli przedstawić jego istotę. Dla przykładu  Lew Tołstoj (1825-1910) opowiada, […]

Czytaj dalej

Zakończył się czas Wielkiego Postu. Groma­dzi nas dzisiaj najpiękniejsza z niedziel w ciągu całego roku. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jak żadna inna promieniuje rado­ścią Boga, którą Kościół ogłasza i raz jeszcze uroczyście nam przypomina, że Jezus zmar­twychwstał. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i szatanem jest zwycięstwem prawdy. Bóg nie oszukał swojego ludu. Mesjasz chwalebnie powstał z martwych, […]

Czytaj dalej

Jeśli uświadomimy sobie, że z tego, co nas jeszcze czeka w przyszłości, najbardziej pewna jest śmierć, i jeśli do tego uznamy, że moment śmierci niejako determinuje kształt naszej wieczności, to chyba nie ma w życiu ważniejszej sprawy, jak dobrze umrzeć. Ale co to znaczy: dobrze umrzeć? Czy to znaczy umrzeć późno, bezboleśnie, „bezstresowo”? Spróbujmy z […]

Czytaj dalej

Dokładnie 12 lat temu o godz. 21.37 – w godzinę „odejścia do Domu Ojca” Jana Pawła II – cały świat skierował swe oczy ku Niebu, dziękując Bogu za pontyfikat Papieża Polaka. Każdy z nas z pewnością potrafi przywołać w pamięci 2 kwietnia 2005 roku, kiedy to na oczach całego świata z życia ziemskiego do życia […]

Czytaj dalej

  Wkroczyliśmy w Wielki Post. Posypaliśmy głowy popio­łem. Część z nas uczestniczyła już w nabożeństwach drogi krzy­żowej i gorzkich żali. Niedługo będą rekolekcje wielkopostne, będzie spowiedź wielkanocna. Czekamy na Wielkanoc. Słyszy­my słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jaką prawdę wiary przynosi nam więc dzisiejsze słowo Boże? Oto przenosimy się na Górę Przemienienia. Oto wraz […]

Czytaj dalej

Dla niektórych świętość to klęczenie godzinami ze złożonymi rękoma, nabożna mina, oczy skierowane ku górze. Dla innych to sposób życia, postępowania, stan, który warto utrzymywać, bo prowadzi ku życiu wiecznemu. Dla nas, chrześcijan, to nasza broń przeciw złemu traktowaniu, złorzeczeniu, a także obojętności, zawłaszczaniu naszego życia osobistego przez tych, którym solą w oku jest nasza […]

Czytaj dalej

  W dzisiejszym fragmencie z Kazania na Górze Jezus interpretuje Prawo Boże w świetle przykazania miłości. „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi”. Kieruje więc nasz wzrok do środka, do naszego serca, które stanowi centrum […]

Czytaj dalej