INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH, (12 – 18.08.2019)

 

Poniedziałek

12.08.2019

6.30

+ + z Rodz. Dobków, Górników, Wanatów i Dusze w Czyśćcu Cierpiące.

18.00

+ Mieczysław Faber – siostry Barbary z rodziną.

Wtorek

13.08.2019

6.30

+ Krzysztof Kuzara – od chrześniaka Dariusza. (poza) + Krzysztof Kuzara – od rodz. Karcińskich.

18.00

+ Ewa Kołodziej – brata Adama z rodz. (poza) + Ewa Kołodziej – od rodz. Sznajdrów.

Środa

14.08.2019

6.30

+ Irena i Julian Sasak w 10 rocz. śm. Juliana

18.00

+ Ewa Kołodziej – od męża (poza) + Ewa Kołodziej – od męża

Czwartek

15.08.2019

7.00

+ Józef Rymasz, w rocz. śm.

9.00

+ Andrzej, Weronika i Jan Kołpa

10.30

+ Maria Kozioł + Stanisław i Władysław Wardzała.

12.00

+ Ewa Kołodziej – od syna Łukasza z rodz. (poza) + Ewa Kołodziej – Barbary Mazur.

18.00

+ Franciszek Chojnowski w rocz. śmierci.

Piątek

16.08.2019

6.30

+ Ewa Kołodziej – od córki Jadwigi z rodz. (poza) + Ewa Kołodziej – od Renaty i Jerzego Mazur.

18.00

1. MSZA ŚWIĘTA DO MIŁOSIEDZIA BOŻEGO

Sobota

17.08.2019

6.30

+ Krzysztof Kuzara – od swatów Sajdaków. (poza) + Krzysztof Kuzara – od swatów Sajdaków.

18.00

W int. ks. Proboszcza Jacka – z ok. imienin.

Niedziela

18.08.2019

7.00

9.00

+ Zofia Kieć, w rocz. śmierci.

10.30

+ Zofia i Kazimierz Cieplak, w rocz. śmierci Zofii.

12.00

W int. naszej Parafii.

18.00

+ Stanisław Zieliński, + Maria Janik.