INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH, 19 – 25.08.2019 r.

Poniedziałek

19.08.2019 r.

6.30

1. + Krzysztof Kuzara – od sąsiadów z ul. Osterwy

+ Krzysztof Kuzara – od sąsiadów z ul. Osterwy (poza)

18.00

1. W int. Rodzin przyjmujących obraz MB

Wtorek

20.08.2019 r.

6.30

1. ++ Józefa(ona) i Mieczysław Sasak w r. śm. Mieczysława

18.00

1. + Ewa Kołodziej– od córki Kingi z rodz.

+ Ewa Kołodziej – od rodz. Liszków (poza)

Środa

21.08.2019 r.

6.30

1. + Krzysztof Kuzara – od Eweliny Kornaus z rodz.

+ Krzysztof Kuzara – od rodz. Klimowicz (poza)

18.00

1. + Marian Klich w 2 r. śm.

Czwartek

22.08.2019 r.

6.30

1. + Krzysztof Kuzara – od właścicieli firmy BURZEC

+ Krzysztof Kuzara – od Wiesława Chlastawy z rodz. (poza)

18.00

1. ++ Janina, Stefan Jarek w r. śm. Stefana

Piątek

23.08.2019 r.

6.30

1. + Krzysztof Kuzara – od pracowników firmy BURZEC

+ Krzysztof Kuzara – od Jerzego Łabno z rodz. (poza)

18.00

1. MSZA ŚWIĘTA DO MIŁOSIEDZIA BOŻEGO

Sobota

24.08.2019 r.

6.30

1. + Krzysztof Kuzara – od Krzysztofa Szatko z rodz.

+ Krzysztof Kuzara – od Henryka Masło z rodz. (poza)

18.00

1. + Ewa Kołodziej – od chrześniaka Krzysztofa

+ Ewa Kołodziej – od rodz. Kołodziejów z Brzeska (poza)

Niedziela

25.08.2019 r.

7.00 1. W 25 r. ślubu Małgorzaty i Andrzeja – z podz. i pr.

9.00

1. + Franciszek Sasak – w 22 r. śm.

10.30

1. + Stanisław Konarski – w r. śm.

12.00

1. W 35 r. ślubu Barbary i Zbigniewa – z podz. i pr.

18.00

1. + Mieczysław Sikora– od żony + Mieczysław Sikora – od wnuczek: Wioletki i Agnieszki (poza)