Parafia Tarnów – Krzyż

Najnowsze artykuły

ZAMYŚLENIA NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

  W Ewangelii św. Marka słyszymy dziś wciąż aktualne wezwanie Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Zaś w Dziejach Apostolskich (3,19 – druga mowa Piotra) spotykamy podobny apel: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. Wezwanie do nawrócenia uzupełnia wezwaniem do pokuty. Sens […]

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku ze święceniami biskupimi ks. Mirosława Gucwy

Drodzy Diecezjanie! Z radością przyjęliśmy wiadomość o nominacji tarnowskiego misjonarza ks. Mirosława Gucwy na biskupa diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. Nominacja biskupia ks. Mirosława miała miejsce w dniu 2 grudnia ubiegłego roku zaś właśnie dzisiaj, 11 lutego, odbywają się jego święcenia biskupie w katedrze w Bouar. W tym ważnym dla niego dniu, jako wspólnota rodzinnej diecezji […]

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 LUTEGO 2018 r.

  Każdego roku 11 lutego Kościół powszechny, a wraz z nim wielu ludzi dobrej woli na całym świecie, przeżywa Światowy Dzień Chorego. W tym roku dzień ten przypada w niedzielę, czyli w dzień Pański, który poświęcony jest radosnej pamiątce zmartwychwstania Chrystusa i tajemnicy zesłania Ducha Świętego na apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy. Przeżyjmy zatem ten dzień […]

DZIEŃ SKUPIENIA I MODLITW DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO ORAZ CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – PIĄTEK 9 LUTEGO 2018 R.

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 7.00 – MSZA ŚWIĘTA a po Niej Adoracja Najświętszego Sakramentu którą rozpoczyna Franciszkański Zakon Świeckich 9.00 – Adorują mieszkańcy ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – „ „ ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – Adorują Róże Matek p. p Janiny Sasak i Krystyny Podstawskiej 12.00 – „ „ „ „ […]

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 LUTEGO 2018 r.

  Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu 1. Msze św.: […]

Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnowie prowadzi zapisy na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej.

Szkoła zapewnia: naukę w oddziałach liczących maksymalnie 14 uczniów, codzienną naukę języka angielskiego – 5 godzin w tygodniu, od klasy czwartej dodatkowo język niemiecki, po zakończonych lekcjach opiekę świetlicy do godziny 17- tej, w ramach której organizowane są zajęcia dodatkowe oraz czas na odrabianie zadań domowych. W szkole mieści się kaplica, w której uczniowie uczestniczą […]

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 STYCZEŃ 2018 r.

Zgromadziliśmy się w tej świątyni, aby słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w Ofierze Chrystusa. Przynosimy w darze wszystko, co w minionym tygodniu naszego życia było dobre i piękne, co było dla chwały Bożej i pożytku naszych bliźnich. Przeżywajmy dzisiaj niedzielę synodalną, w naszej refleksji zatrzymamy się nad duchowością naszej diecezji i naszą osobistą. Obyśmy dzięki wytrwałej […]