Parafia Tarnów – Krzyż

 

Najnowsze artykuły

DZIEŃ SKUPIENIA I MODLITW DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO ORAZ CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PIĄTEK 12 MAJA 2017 ROK

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 7.00 – MSZA ŚWIĘTA a po Niej Adoracja Najświętszego Sakramentu którą rozpoczyna Franciszkański Zakon Świeckich 9.00 – Adorują mieszkańcy ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – „ „ ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – Adorują Róże Matek p. p Janiny Sasak i Krystyny Podstawskiej 12.00 – „ „ „ „ […]

ZAMYŚLENIA NA DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA

Złożone dziś ofiary na tacę, są przeznaczone na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Bóg zapłać za ofiarność na ten cel. Nie zawsze czujemy się w pełni odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła. Dzisiejsza niedziela daje nam okazję, aby to zmienić. Dzisiaj bowiem przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Podczas swojego ziemskiego życia Jezus zachęcał słuchaczy: „Żniwo wprawdzie wielkie, […]

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 30 KWIETNIA 2017 r.

Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża nasze pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie” , buduje się i umacnia szczególnie, kiedy karmiona jest słowem Bożym.  Stańmy zatem z radością […]

ZAMYŚLENIA NA III NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

Ewangelia przeznaczona na dzisiejszą niedzielę jest dla nas pomocą na drogach odkrywania nowej obecności Jezusa Zmartwychwstałego. Wielką trudnością uczniów zdążających do Emmaus, a także naszą trudnością w relacjach z Bogiem, jest prawda o tym, że Bóg jest niewidzialny. Dla tych dwóch uczniów wszystko będzie skończone, aż do czasu, kiedy odkryją nową obecność Jezusa. Dopóki byli […]

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. […]

ZAMYŚLENIA NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W dniu dzisiejszym Kościół na całym świecie obchodzi święto Miłosierdzia Bożego, z którym przecież także i w dzisiejszej perykopie spotykają się uczniowie. Chrystusowe „Pokój wam” (J 20) jest przeniknięte miłosierdziem płynącym z tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Miłosierdzie Boże stało się natchnieniem dla wielu artystów, którzy pragnęli przedstawić jego istotę. Dla przykładu  Lew Tołstoj (1825-1910) opowiada, […]

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 23 IV 2017 ROK NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko […]