Parafia Tarnów – Krzyż

 

Najnowsze artykuły

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19 MARCA 2017 ROK

Przychodzimy na Eucharystię, podczas której Chrystus ponawia na ołtarzu w sposób sakramentalny swoją paschalną ofiarę, przez którą dokonało się nasze zbawienie. „W Chrystusie Bóg pojednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów” – powie nam dzisiaj św. Paweł. Ilustracją tej prawdy jest ewangeliczna przypowieść o synu marnotrawnym, która ukazuje bezgraniczną i darmową miłość Ojca, […]

ZAMYŚLENIA NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

  Wkroczyliśmy w Wielki Post. Posypaliśmy głowy popio­łem. Część z nas uczestniczyła już w nabożeństwach drogi krzy­żowej i gorzkich żali. Niedługo będą rekolekcje wielkopostne, będzie spowiedź wielkanocna. Czekamy na Wielkanoc. Słyszy­my słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jaką prawdę wiary przynosi nam więc dzisiejsze słowo Boże? Oto przenosimy się na Górę Przemienienia. Oto wraz […]

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12 MARCA 2017 ROK

W tym szczególnym czasie naszego przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego chcemy poprzez pokutę i umartwienie przybliżyć się do Boga. Liczymy na Boże miłosierdzie i działanie Jego przemieniającej łaski. Patrząc dzisiaj na Chrystusa Przemienionego, uznajemy naszą grzeszność oraz prawdę, że to w sakramencie pokuty i pojednania Pan odpuszcza nam grzechy, obdarza łaską uświęcającą i przywraca […]

DZIEŃ SKUPIENIA I MODLITW DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO I CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – PIĄTEK 10 MARCA 2017r.

6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej 7.00 – Msza św. a po Niej wystawienie Najświętszego Sakramentu. Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczyna Franciszkański Zakon Świeckich i Parafialny Oddział Caritas 9.00 – Adorują pp. Emeryci i Renciści z ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – Adorują pp. Emeryci z ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – „ Róże […]

OGŁOSZENIA DODATKOWE

W czasie Wielkiego Postu wielu z nas podejmuje trud dowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie Bogu za nasze grzechy i za grzechy naszych bliźnich. Powstrzymajmy się od spożywania napojów alkoholowych, jako wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa. Jakże wielkim cierpieniem na naszym życiu, nie tylko jednostek, ale i całego społeczeństwa, kładzie się ten grzech i jego opłakane skutki. […]

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5 MARCA 2017 r.

  Na początku czterdziestodniowego okresu postu przypatrujemy się Jezusowi, który własnym przykładem uświęca czas pokuty i umartwienia, podejmując walkę z szatanem. Przystępując do sprawowania Eucharystii, powinniśmy uznać przed Panem, że niejeden raz ulegamy słabościom ludzkiego życia i podszeptom złego ducha. Pragniemy dzisiaj pogłębić swoją wiarę, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Świętowanie niedzieli jest jednym […]

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z 30. rocznicą śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Drodzy Diecezjanie! W poniedziałek, 27 lutego br., przypada 30. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, kapłana archidiecezji katowickiej. Jego osoba mocno wpisała się w życie naszej diecezji, gdyż w Krościenku nad Dunajcem umiejscowił centrum założonego przez siebie Ruchu Światło-Życie, zwanego też ruchem oazowym. Ks. Blachnicki był wybitnym teologiem posiadającym dalekosiężną wizję duszpasterską, z której zrodziły […]