Parafia Tarnów – Krzyż

 

Najnowsze artykuły

List pasterski Biskupa Tarnowskiego w związku z setną rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie

Drodzy Diecezjanie! W starożytnym Rzymie istniał zwyczaj otwierania w pierwszy dzień nowego roku bram miast oraz drzwi domów. Czyniono to w tym celu, aby zaprosić do swoich domostw dobre bóstwa opiekuńcze, które miały czuwać nad mieszkańcami zapewniając im pomyślność i dostatek w nowym roku. Ślad tego zwyczaju pozostał w łacińskiej nazwie pierwszego miesiąca, która pochodzi […]

ZAMYŚLENIA NA 1 STYCZNIA 2017 r.

Na początku nowego roku kalendarzowego Kościół oddaje cześć Świętej Bożej Rodzicielce. Spośród szczególnych przywilejów Maryi na pierwszym miejscu trzeba wymienić Boskie macierzyństwo. Matka Pana zajmuje po Chrystusie miejsce najwyższe i najbliższe nam właśnie z powodu swego boskiego macierzyństwa. Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi została ogłoszona jako dogmat na soborze w Efezie w 431 roku. Zdefiniowano, […]

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU – 1 STYCZNIA NOWY 2017 ROK

  Dziś, w pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego gromadzimy się w naszym parafialnym wieczerniku wraz z Maryją, Matką naszego Boga, przy Jego ołtarzu. Celebrując Eucharystię w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, powierzmy Chrystusowi przez ręce Jego Matki nasze intencje. Szczególnie módlmy się, aby Syn Boży uświęcił czas całego nowego 2017 roku. 1. Dziś – druga niedziela […]

PORZĄDEK KOLĘDY OD 27 GRUDNIA 2016 do 2 STYCZNIA 2017

  Wtorek – 27 grudnia od godz. 9.00 I ksiądz: ul. Nowodąbrowska od ul. Cmentarnej z przyległymi (bez Majchra) w kierunku Lisiej Góry II ksiądz: ul. Nowodąbrowska od 256 do 220 III ksiądz: ul. Sarnia, ul. Wilcza i ul. Trzcinowa (tzw. Partuły) oraz ul. Nowodąbrowska od Lisiej Góry w stronę centrum Środa – 28 grudnia […]

Słowo dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (UPJPII) na święto św. Szczepana – 26 grudnia 2016 r.

  „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – zapisał św. Jan na początku swojej Ewangelii (1, 14). „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” – zapisał św. Paweł w Liście do Tytusa (2, 11). Stało się coś niewiarygodnego i niepojętego. Wieczny, niezmienny, absolutny Bóg – Ten, którego Imię jest niewypowiedziane, który […]

NIEDZIELA 25 XII 2016 – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie […]

Życzenia Biskupa Tarnowskiego

Drodzy Diecezjanie! W tradycji Świąt Bożego Narodzenia szczególne miejsce zajmuje stół, wokół którego gromadzi się rodzina, domownicy, bliskie sobie osoby, aby wspólnie modlić się, łamać opłatkiem, składać sobie życzenia i spożywać wieczerzę wigilijną. Pięknym zwyczajem pozostawia się przy stole jedno miejsce wolne dla kogoś, kto może przyjść z drogi, dla nieznajomego. Te proste gesty znaczą […]