Parafia Tarnów – Krzyż

Najnowsze artykuły

Dekret Biskupa w sprawie udzielenia dyspensy 11 listopada

Kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom duszpasterzy, na mocy kan. 87 § 1 KPK udzielam wszystkim Wiernym diecezji tarnowskiej i osobom przebywającym na terenie diecezji (por. kan. 91 KPK) dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 11 listopada br. W dniu Narodowego Święta Niepodległości, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego […]

PODZIĘKOWANIE ZA ORGANIZACJĘ KWESTY NA CMENTARZACH NA RZECZ SEMINARIUM ORAZ ZŁOŻONE OFIARY

Przewielebny Księże Proboszczu, Czcigodni Księża, Drodzy Bracia i Siostry,

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 LISTOPADA 2016 ROK

Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Dlatego tym bardziej chcemy zaprosić do udziału we wspólnej modlitwie:

ZAMYŚLENIA NA NIEDZIELĘ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

W ostatnią niedzielę października wspominamy poświęcenie świątyni, w której się gromadzimy. Chcemy przez to podziękować Bogu za to, że Jego nieustanne dążenie do spotkania z człowiekiem zaowocowało tym miejscem, w którym lepiej słyszymy głos idący ku nam z głębi Trójcy Świętej i pełniej odczuwamy miłujące serce Boga. Dziękujmy więc za świątynię, gdzie Bóg mówi do nas bardzo wyraźnie, wcale się […]

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 października 2016 r. – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Przeżywamy dzisiaj uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. Pragniemy razem, jako wspólnota parafialna, wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie za dar tego kościoła, w którym się gromadzimy, aby doznać tajemnicy bliskości Boga. Z wdzięcznością módlmy się za budowniczych i fundatorów żyjących i nieżyjących. Polecajmy osoby zatroskane o wystrój i porządek domu Bożego. Prośmy o potrzebne łaski dla […]

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 23 października 2016 roku

Kościół misyjny – świadek miłosierdzia Drodzy Bracia i Siostry! Przeżywany przez Kościół Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rzuca szczególne światło również na Światowy Dzień Misyjny 2016: zaprasza nas do spojrzenia na misję ad gentes jako wspaniałe, ogrom­ne dzieło miłosierdzia, zarówno wobec ducha, jak i wobec ciała. W istocie w tym Światowym Dniu Misyjnym wszyscy jesteśmy zapro­szeni do […]

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 PAŹDZIERNIKA 2016 ROK NIEDZIELA MISYJNA

Mamy szczęście żyć w kraju, który już 1050 lat temu przyjął wiarę chrześcijańską. Możemy czuć się wyróżnieni z tego powodu, że w sakramencie chrztu św. zostaliśmy oddani na zawsze Panu Bogu. Świadomi tego daru szczególną modlitwą obejmijmy dzisiaj tych wszystkich, którym Bóg jest dopiero niesiony, oraz tych, którzy często poświęcając swoje życie, głoszą Ewangelię po […]