Parafia Tarnów – Krzyż

Najnowsze artykuły

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 LISTOPADA 2017 r.

  Gromadząc się na niedzielnej Mszy św., chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Aby tak było, musimy otworzyć nasze serca na Jego słowo, jakie skieruje On dzisiaj do nas, oraz godnie przyjąć Jezusa w Komunii św. Niech zatem nasz udział w tym wyjątkowym spo­tkaniu, na które zaprosił nas dzisiaj […]

ZAMYŚLENIA NA XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

  Już starożytny mędrzec Seneka mawiał: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz na finał”, to znaczy na koniec. Prawdopodobnie dla Seneki ów ostateczny cel mieścił się bardziej po tej niż po tamtej stronie życia, ale nie ulega wątpliwości, że dla tego filozofa roztropność polegała na takim działaniu, które celowi ostatecznemu podporządkowuje wszystkie inne cele i […]

ZAMYŚLENIA NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Patriotyzm to przejaw wielkości ludzkiego życia. W skarbcu narodowego dziedzictwa znajdujemy liczne tego przykłady. Rodacy! Sursum corda! – „W górę serca! Jest od kogo w Ojczystym domu uczyć się miłości do Ojczyzny. Jak nie wspomnieć w dniu dzisiejszym, marszałka Jozefa Piłsudskiego, gorliwego i oddanego żołnierza, polityka, ale też wielkiego patriotę. Jak przejść obojętnie wobec premiera […]

DZIEŃ SKUPIENIA I MODLITW DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO I CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – PIĄTEK 10 LISTOPADA 2017 r.

6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej 7.00 – Msza św. a po Niej wystawienie Najświętszego Sakramentu Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczyna Franciszkański zakon Świeckich i Parafialny Oddział Caritas 9.00 – Adorują Róże Rodziców modlących się za dzieci 10.00 – Adorują pp. Emeryci i Renciści z ul. Krzyskiej i poprzecznych 11.00 – Adorują pp. Emeryci […]

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 LISTOPADA 2017 r.

Każda Msza św. jest spotkaniem z Bogiem oraz wspólnotą Kościoła, która zbiera się na jej sprawowanie. Jest także pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech zatem nasz pobożny w niej udział jeszcze bardziej pozwoli nam doświadczyć bliskości Tego, który do nas przychodzi, i otworzy nasze serca na drugiego człowieka, abyśmy będąc jedną wspólnotą wierzących, swoim […]

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 PAŹDZIERNIKA 2017 r. ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Przeżywamy dzisiaj uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. Pragniemy razem, jako wspólnota parafialna, wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie za dar tego kościoła, w którym się gromadzimy, aby doznać tajemnicy bliskości Boga. Z wdzięcznością módlmy się za budowniczych i fundatorów żyjących i nieżyjących. Polecajmy osoby zatroskane o wystrój i porządek domu Bożego. Prośmy o potrzebne łaski dla […]

ZAMYŚLENIA SYNODALNE – „Odnowienie tradycyjnych form pobożności wiernych w oparciu o wyzwania współczesności”.

Wspominamy dzisiaj liturgiczną rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Jest to dzień początku sprawowania kultu w naszej świątyni: udzielania sakramentów, głoszenia słowa Bożego. Dzień, w którym chcemy popatrzeć wstecz z wdzięcznością i modlitwą objąć wszystkich, którzy stoją u początku powstania naszej parafialnej świątyni: duszpasterzy i wszystkich parafian, którzy w jakikolwiek sposób – modlitwą, cierpieniem, materialnym darem, czy […]