Parafia Tarnów – Krzyż

Najnowsze artykuły

24. NIEDZELA ZWYKŁA (16.09.2018)

Prorok Izajasz, mówiąc w pierwszym czytaniu o cierpieniach sługi Pańskiego, zapewnia jednocześnie o Bożej opiece i wsparciu w czasie próby. Wypełnienie prorockiej zapowiedzi następuje w osobie i dziele dokonanym przez Pana Jezusa, który przygotowuje swoich uczniów na zbawcze wydarzenia, na swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. By dobrze to wszystko zrozumieć, trzeba pójść za Jezusem, naśladować […]

23. NIEDZELA ZWYKŁA ODPUST KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO (09.09.2018)

Przeżywamy w dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie parafialnej Uroczystość Odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Dla nas chrześcijan uroczystość ta, ma szczególną wymowę. Tym bardziej wyrazistą, gdyż wielu ludzi współczesnego świata, nawet i chrześcijan, nie tylko nie chce zagłębić się w tajemnicę krzyża, a wręcz przeciwnie, odrzuca ją lub uważa za nieistotną. Dążenie do sukcesu […]

Mija 79 lat od rozpoczęcia II wojny światowej

W 79. rocznicę wybuchu  tej wielkiej hekatomby, pomódlmy się za tych, którzy stracili w niej życie, w tym także licznych mieszkańców  naszej Parafii …   Na zdjęciu: pomnik ofiar II wojny światowej na Cmentarzu Parafialnym.

22. NIEDZIELA ZWYKŁA (02.09.2018)

Stajemy dzisiaj w Pierwszą Niedzielę września na progu nowego roku szkolnego i katechetycznego. Najświętszą Ofiarę Chrystusa, pragniemy złączyć z trudem wszystkich rodziców, nauczycieli i wychowawców podejmujących kolejny raz wielkie dzieło kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Dzisiejsza liturgia słowa kieruje naszą uwagę na potrzebę zachowywania Bożego prawa i Jego nauki. Mówi o tym Mojżesz do […]

Komunikat Rady Osiedla

Rada Osiedla informuje, że od 1 września nastąpi zmiana tras oraz rozkładu jazdy linii nr 5 i 6. Nowe przebiegi tras tych linii przewidują przejazd autobusów ulicą Wiśniową. Trasy obydwu linii zostały ustalone jako trasy typu pętla, bez wydzielania przystanku końcowego. Przystankiem początkowym i zarazem końcowym dla linii nr 5 i 6 będzie przystanek Szkotnik […]

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ (26.08.2018)

Słowo Boże w dzisiejszą uroczystość pomaga nam uświadomić sobie wielką rolę Maryi w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Krótki fragment z Listu św. Pawła do Galatów przypomina, że Maryja zgodziła się być Matką Syna Bożego, a nam została dana jako Matka i Wspomożycielka. Dziś słuchamy z uwagą Jej słów, które wypowiedziała do sług podczas wesela w […]

W piątek rozpoczęła się Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę

Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę będą towarzyszyć media diecezjalne. Także na naszym Portalu diecezjalnym znajdziecie m.in. filmy i fotografie. Na szlaku będą obecni przedstawiciele Portalu Diecezji Tarnowskiej, radia RDN, Tarnowskiego Gościa Niedzielnego, a także innych redakcji. Dziennikarze zaplanowali relacje, informacje, transmisje Mszy i nabożeństw. Na www.diecezja.tarnow.pl będziemy m.in. zamieszczać zdjęcia i filmy – rozmowy z pielgrzymami […]