Ogłoszenia parafialne

WIELKI CZWARTEK – ADORACJA : 20.00 – MATKI 21.00 – OJCOWIE 22.00 – MŁODZIEŻ ŻEŃSKA I MĘSKA pracująca, ucząca się, studenci 23.00 – ZAKOŃCZENIE ADORACJI WIELKI PIĄTEK – ADORACJA: 8.00 – Róże Matek z ul. Krzyskiej i ul. Poprzecznych 9.00 – Róże Matek z ul. Nowodąbrowskiej, ul. Poprzecznych i Osiedla 10.00 – Dzieci Szkolne – klasy […]

Czytaj dalej

Dzisiejsza Niedziela Męki Pańskiej wprowadza nas w czas Wielkiego Tygodnia. Słyszymy, jak mieszkańcy Jerozolimy wołają radośnie na cześć Chrystusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Za kilka dni ten sam tłum będzie krzyczał wobec Sanhedrynu i Piłata: „Na krzyż z Nim”. W naszych świątyniach czytany jest opis Męki Pańskiej według Świętego Mateusza. Usłyszymy Go w wykonaniu kleryków naszego […]

Czytaj dalej

  Niedziela 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 – Msze św. z nauką dla wszystkich Poniedziałek i Wtorek 7.30 – Msza św. z nauką dla wszystkich 9.00 – Nabożeństwo z nauką dla kl. VII oraz II i III oddz. gimnazjalnych 10.30 – Nabożeństwo z nauką dla kl. IV – VI 12.00 – Nabożeństwo z nauką dla […]

Czytaj dalej

Wywyższony i umierający na krzyżu Syn Boży dokonuje odkupienia wszystkich ludzi i zawiera ze swoim ludem nowe i wieczne przymierze – tak w jednym zdaniu można by streścić przesłanie dzisiejszej liturgii słowa. Przez śmierć Chrystusa Bóg pojednał świat z sobą i zawarł Nowe Przymierze ze swoim nowym ludem. Naszą wdzięczną odpowiedzią niech będzie jeszcze większa gorliwość […]

Czytaj dalej

  Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, przeżywamy jako niedzielę Leatare- niedziela radości. Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas […]

Czytaj dalej

PIĄTEK 9 MARCA 2018 ROK 6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej 7.00 – Msza św. a po Niej wystawienie Najświętszego Sakramentu. Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczyna Franciszkański zakon Świeckich 9.00 – Adorują pp. Emeryci i Renciści z ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – Adorują pp. Emeryci z ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – „ […]

Czytaj dalej

Podczas Wielkiego Postu w sposób szczególny analizujemy nasze życie religijne. Pytamy siebie, jak mamy żyć, postępować, aby nie pozostawać w sprzeczności z prawdami wiary. Chcemy powrócić do Dziesięciu przykazań Bożych, które Pan dał Mojżeszowi na górze Synaj, i w ten sposób oczyścić świątynię naszego serca z brudu grzechu, na wzór Chrystusa, wyrzucającego kupców ze świątyni […]

Czytaj dalej