Ogłoszenia parafialne

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na ogrzewanie 1. Msze św. jak w każdą niedzielę. O godz. 17.00 Gorzkie Żale po nich […]

Czytaj dalej

  Gromadzimy się na Mszy św. w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć. Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie a przed […]

Czytaj dalej

  Każdego roku 11 lutego Kościół powszechny, a wraz z nim wielu ludzi dobrej woli na całym świecie, przeżywa Światowy Dzień Chorego. W tym roku dzień ten przypada w niedzielę, czyli w dzień Pański, który poświęcony jest radosnej pamiątce zmartwychwstania Chrystusa i tajemnicy zesłania Ducha Świętego na apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy. Przeżyjmy zatem ten dzień […]

Czytaj dalej

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 7.00 – MSZA ŚWIĘTA a po Niej Adoracja Najświętszego Sakramentu którą rozpoczyna Franciszkański Zakon Świeckich 9.00 – Adorują mieszkańcy ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – „ „ ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – Adorują Róże Matek p. p Janiny Sasak i Krystyny Podstawskiej 12.00 – „ „ „ „ […]

Czytaj dalej

  Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu 1. Msze św.: […]

Czytaj dalej

Zgromadziliśmy się w tej świątyni, aby słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w Ofierze Chrystusa. Przynosimy w darze wszystko, co w minionym tygodniu naszego życia było dobre i piękne, co było dla chwały Bożej i pożytku naszych bliźnich. Przeżywajmy dzisiaj niedzielę synodalną, w naszej refleksji zatrzymamy się nad duchowością naszej diecezji i naszą osobistą. Obyśmy dzięki wytrwałej […]

Czytaj dalej

8.00 – Msza Święta a po Niej wystawienie Najświętszego Sakramentu. ADORACJA ODBYWA SIĘ W CISZY 9.00 – Adorują mieszkańcy ul. Nowodąbrowskiej numery parzyste z przyległymi 10.00 – „ „ „ „ „ nieparzyste z przyległymi 11.00 – „ „ „ Krzyskiej numery parzyste z przyległymi 12.00 – „ „ „ Krzyskiej numery nieparzyste z przyległymi […]

Czytaj dalej