Ogłoszenia parafialne

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 7.00 – MSZA ŚWIĘTA a po Niej Adoracja Najświętszego Sakramentu którą rozpoczyna Franciszkański Zakon Świeckich 9.00 – Adorują mieszkańcy ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – „ „ ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – Adorują Róże Matek p. p Krystyny Szatko i Krystyny Podstawskiej 12.00 – „ „ „ „ […]

Czytaj dalej

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” – te słowa Boga Ojca rozbrzmiewają dziś z nową mocą, kierując naszą uwagę ku Jezusowi Chrystusowi. W święto Przemienienia Pańskiego – odpowiadając na wezwanie płynące z nieba – chcemy wołać: „Ukaż mi, Panie, swą twarz! Daj mi usłyszeć Twój głos! Bo słodki jest Twój […]

Czytaj dalej

Modlitwa jest czymś, co nieustannie towarzyszy naszemu życiu. Czasem jesteśmy z niej zadowoleni, a czasem mamy wyrzuty, że nie jest taką jaką być powinna lub że poświęcamy dla niej zbyt mało czasu. Przykładem prostej i pokornej modlitwy są słowa króla Salomona, które usłyszymy w pierwszym czytaniu. Została ona wysłuchana przez Boga i spełniona. Przeżywając drugą niedzielę synodalną […]

Czytaj dalej

1. Po Mszy św. o godz. 7.00 nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców. O godz. 2. Dziś po Mszach świętych błogosławimy pojazdy mechaniczne i modlimy się o bezpieczeństwo i roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Zawsze przed wyruszeniem podróż módlmy się o jej bezpieczny przebieg. […]

Czytaj dalej

Nigdy w historii ludzkiej nie było tak wielkich możliwości komunikacji między ludźmi, jak w dzisiejszych czasach. I nig­dy nie było takich trudności we wzajemnym zrozumieniu jak dzisiaj. Powód jest prosty: każdy mówi, a nikt nie słucha. Trzeba nauczyć się słuchać Boga i ludzi, aby się rozwijać i uświęcać. Czy przyjmuję słowo Boże? Czy jestem otwarty […]

Czytaj dalej

Chrystus przyszedł pokorny i cichy, a Jego uniżenie przynosi pokój utrudzonym ludzkim sercom. Sprawując Najświętszą Ofiarę, uobecniamy dzieło Chrystusa, który i dzisiaj ukazuje nam źródło prawdziwego zwycięstwa przez swe pokorne wyniszczenie w znaku Chleba. Obciążeni grzechami stańmy pokornie przed Bogiem, prośmy o przebaczenie, abyśmy mieli udział w zwycięstwie Chrystusa i znaleźli ukojenie dla naszych dusz. […]

Czytaj dalej

6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej 7.00 – Msza św. a po Niej wystawienie Najświętszego Sakramentu Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczyna Franciszkański zakon Świeckich i Parafialny Oddział Caritas 9.00 – Adorują pp. Emeryci i Renciści z ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – Adorują pp. Emeryci z ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – „ Róże […]

Czytaj dalej