Ogłoszenia parafialne

Środa – 29 marca 2017 8.00 Nauka rekolekcyjna dla Gimnazjum 9.30 Nauka rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej klasy IV – VI 11.00 Nauka rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej klasy 0 – III Czwartek – 30 marca 2017 8.00 Nauka rekolekcyjna dla Gimnazjum 9.30 Nauka rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej klasy III – VI 11.00 Nauka dla Przedszkola i […]

Czytaj dalej

  Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. […]

Czytaj dalej

Przychodzimy na Eucharystię, podczas której Chrystus ponawia na ołtarzu w sposób sakramentalny swoją paschalną ofiarę, przez którą dokonało się nasze zbawienie. „W Chrystusie Bóg pojednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów” – powie nam dzisiaj św. Paweł. Ilustracją tej prawdy jest ewangeliczna przypowieść o synu marnotrawnym, która ukazuje bezgraniczną i darmową miłość Ojca, […]

Czytaj dalej

W tym szczególnym czasie naszego przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego chcemy poprzez pokutę i umartwienie przybliżyć się do Boga. Liczymy na Boże miłosierdzie i działanie Jego przemieniającej łaski. Patrząc dzisiaj na Chrystusa Przemienionego, uznajemy naszą grzeszność oraz prawdę, że to w sakramencie pokuty i pojednania Pan odpuszcza nam grzechy, obdarza łaską uświęcającą i przywraca […]

Czytaj dalej

6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej 7.00 – Msza św. a po Niej wystawienie Najświętszego Sakramentu. Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczyna Franciszkański Zakon Świeckich i Parafialny Oddział Caritas 9.00 – Adorują pp. Emeryci i Renciści z ul. Krzyskiej i poprzecznych 10.00 – Adorują pp. Emeryci z ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych 11.00 – „ Róże […]

Czytaj dalej

W czasie Wielkiego Postu wielu z nas podejmuje trud dowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie Bogu za nasze grzechy i za grzechy naszych bliźnich. Powstrzymajmy się od spożywania napojów alkoholowych, jako wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa. Jakże wielkim cierpieniem na naszym życiu, nie tylko jednostek, ale i całego społeczeństwa, kładzie się ten grzech i jego opłakane skutki. […]

Czytaj dalej

  Na początku czterdziestodniowego okresu postu przypatrujemy się Jezusowi, który własnym przykładem uświęca czas pokuty i umartwienia, podejmując walkę z szatanem. Przystępując do sprawowania Eucharystii, powinniśmy uznać przed Panem, że niejeden raz ulegamy słabościom ludzkiego życia i podszeptom złego ducha. Pragniemy dzisiaj pogłębić swoją wiarę, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Świętowanie niedzieli jest jednym […]

Czytaj dalej