Ogłoszenia parafialne

„Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność” (Iz 63,19) – te słowa usłyszymy dziś u proroka Izajasza. Prośmy więc na początku tej Eucharystii o wielką ufność wobec naszego Boga. On jej potrzebuje, by móc działać w naszym życiu, dla naszego […]

Czytaj dalej

26 listopada br., w uroczystość Chrystusa Króla, na zakończenie Mszy Świętej w bazylice katedralnej w Tarnowie biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył 76 osobom diecezjalne odznaczenia Dei Regno Servire – Służyć Królestwu Bożemu. Wśród odznaczonych są kościelni, organiści, członkowie Rad Duszpasterskich, chórów i zespołów kościelnych, a także działacze Akcji Katolickiej, Caritas i Poradni Rodzinnych. Odznaczeni pochodzą […]

Czytaj dalej

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to znak, ze kończy się kolejny rok liturgiczny, w którym przezywaliśmy tajemnice naszego zbawienia i zabiegaliśmy o naszą świętość. Jezus chce królować w naszym życiu, aby nam pokazywać najlepszą drogę do królestwa niebieskiego. Tej drodze będziemy także przyglądać się podczas synodu diecezjalnego. Jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, […]

Czytaj dalej

  Gromadząc się na niedzielnej Mszy św., chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Aby tak było, musimy otworzyć nasze serca na Jego słowo, jakie skieruje On dzisiaj do nas, oraz godnie przyjąć Jezusa w Komunii św. Niech zatem nasz udział w tym wyjątkowym spo­tkaniu, na które zaprosił nas dzisiaj […]

Czytaj dalej

6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej 7.00 – Msza św. a po Niej wystawienie Najświętszego Sakramentu Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczyna Franciszkański zakon Świeckich i Parafialny Oddział Caritas 9.00 – Adorują Róże Rodziców modlących się za dzieci 10.00 – Adorują pp. Emeryci i Renciści z ul. Krzyskiej i poprzecznych 11.00 – Adorują pp. Emeryci […]

Czytaj dalej

Każda Msza św. jest spotkaniem z Bogiem oraz wspólnotą Kościoła, która zbiera się na jej sprawowanie. Jest także pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech zatem nasz pobożny w niej udział jeszcze bardziej pozwoli nam doświadczyć bliskości Tego, który do nas przychodzi, i otworzy nasze serca na drugiego człowieka, abyśmy będąc jedną wspólnotą wierzących, swoim […]

Czytaj dalej

Przeżywamy dzisiaj uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. Pragniemy razem, jako wspólnota parafialna, wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie za dar tego kościoła, w którym się gromadzimy, aby doznać tajemnicy bliskości Boga. Z wdzięcznością módlmy się za budowniczych i fundatorów żyjących i nieżyjących. Polecajmy osoby zatroskane o wystrój i porządek domu Bożego. Prośmy o potrzebne łaski dla […]

Czytaj dalej